Klövervallens förskola

Klövervallens förskola ligger vid Rosengårdsbadet, det är en mångkulturell förskola med fokus på barns språkutveckling.

Om förskolan

Klövervallens förskola består av fyra avdelningar. Hos oss finns ett gemensamt förskolebibliotek och två gemensamma lekhallar där barn och pedagoger möts. Förskolan ligger på ett plan och har en stor och variationsrik gård med plats för lek och fantasi. På förskolan har vi även tillgång till lådcyklar som används när vi ger oss ut och utforskar Malmö.

På Klövervallen finns en språkavdelning med sex platser för barn som har behov av extra stöd i den språkliga utvecklingen. Språkträningen vävs samman med övriga förskoleaktiviteter och sker naturligt och lekfullt i barngruppen.

Utbildning i förskolan

På Klövervallen får barnen utvecklas genom att leka, skapa och utforska. Både på egen hand, i grupp och tillsammans med pedagoger. Precis som alla förskolor utgår vår utbildning från läroplanen där det står om vikten av att utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik. Vi arbetar utforskande med utgångspunkt i barnens intresse och funderingar. Våra pedagogiska miljöer stöttar både barn och pedagoger i den dagliga verksamheten.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15. Strax efter klockan 8.00 serveras frukost tillagad av Klövervallens kock. Efter frukost erbjuds barnen varierade aktiviteter på avdelningen. När alla barn anlänt för dagen har vi en gemensam samling och fruktstund. Under förmiddagen delas barngruppen sedan in i mindre projektgrupper, både ute och inne.

Lunchen serveras vid 11.00 och efteråt vilar de barn som behöver de medan de andra erbjuds uppevilla och aktiviteter. Mellanmål serveras klockan 14.15. De flesta dagar erbjuds barnen utelek även på eftermiddagen, leken är en stor och viktig del på förskolan under hela dagen i olika gruppkonstellationer. Vid 15.45 slår förskolans avdelningar ihop sig för gemensam stängning.

Introduktion och inskolning

Inskolningen pågår under två veckor. Upplägget anpassas efterhand och det är barnets behov som styr. Du som vårdnadshavare bör räkna med att vara med hela dagar den första tiden. Under inskolningen hjälps vi åt att vägleda ditt barn in i förskolans värld och de vardagliga situationerna under barnets dag på förskolan. Om du är positiv och aktiv hjälper du ditt barn att förstå att förskolan är en rolig plats att vara på och det skapar trygghet för barnet.

En av pedagogerna kommer att vara speciellt ansvarig för ditt barns inskolning, men hela personalgruppen deltar i inskolningen av alla barn. Du som vårdnadshavare känner ditt barn bäst och vi kommer att fråga dig om vad ditt barn är van vid, vad barnet tycker om att leka med, hur barnet vill bli tröstat och så vidare. Detta är värdefull information för oss så att förskolan blir en trygg plats för dig och ditt barn.

Kommunikation med vårdnadshavare

Den dagliga kommunikationen vid hämtning och lämning är den vi värdesätter mest. Utöver det använder vi sms och mejl för att kommunicera med dig. Varje år har avdelningarna ett föräldramöte på höstterminen för att välkomna till ett nytt läsår. Vi erbjuder även utvecklingssamtal en gång per år. Vårt föräldraråd är ytterligare en möjlighet för dig som vårdnadshavare att möta förskolan, har kan du få insyn och inflytande över verksamheten.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 15 september 2023
  • 9 november 2023

Våra avdelningar

Fjärilen: 0708-59 75 35
Myran: 0721-83 72 46
Språkavdelningen Nyckelpigan: 0708-59 74 82

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv