Blomviks förskola

Glada barn på Blomviks förskola

Hos oss står barnet och dess unika behov och intressen i centrum!

Blomviks förskola arbetar i riktning mot Reggio Emilias filosofi där värdegrund och människosyn står i centrum.

På Blomviks förskola arbetar vi aktivt med ett språkutvecklande arbetssätt och ett projekterande förhållningssätt. Viktigt för oss är att vi arbetar aktivt med barns delaktighet och inflytande. Barnen är delaktiga i beslut som rör deras egen vardag och tillsammans med barnen utformar vi miljön och verksamheten. Vi arbetar för att barnen på ett konkret sätt skall förstå demokratiska processer. Våra pedagogiska lärmiljöer bidrar till att barn utmanas, berikas och ständigt erövrar ny kunskap.

På Blomviks förskola är vi cirka 50-55 barn och ca 10 pedagoger. Barnen är indelade i fyra grupper. Grupperna är åldershomogena och heter Luppen, Kikaren, Stjärnkikaren samt Mikroskopet. Förskolan startade år 1989.

I Malmö stad finns sju språkförskolor, varav Blomviks förskola är en, för barn med språksvårigheter och försenat tal.

Mat får vi levererat till förskolan från Skolmåltider.

Vill ni besöka oss så vänligen kontakta biträdande rektor Annika Lindberg 0723-53 71 29. Ni är hjärtligt välkomna till oss och vi ser fram emot att träffa er familj!

Våra öppettider är: 06.15 – 17.30.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 7 december 2022
  • 26 januari 2023
  • 24 april 2023

Kontakta oss

Mikroskopet: 0709-31 31 60
Kikaren: 0709-31 56 11
Stjärnkikaren: 0734-45 34 88
Luppen: 0709-31 43 71

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv