Blomviks förskola

Glada barn på Blomviks förskola

På Blomviks förskola arbetar vi aktivt med barns inflytande. Barnen är delaktiga i beslut som rör deras egen vardag och tillsammans med barnen utformar vi miljön och verksamheten.

På Blomviks förskola är vi cirka 50 barn och 11 vuxna. Barnen är indelade i tre grupper, de yngsta barnen vistas på Kikaren, mellanbarnen på Luppen och de äldsta barnen vistas på Mikroskopet.

I Malmö stad finns sju språkförskolor, varav Blomvik är en, för barn med språksvårigheter och försenat tal.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 6 september
  • 17 november

Kontakta oss

Mikroskopet: 0709-31 31 60
Kikaren: 0709-31 56 11
Luppen: 0709-31 43 71

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Senast ändrad: