$left
$middle

Så bygger vi förskolor

Alla barn över hela Malmö har rätt till en plats på en bra förskola i bra lokaler, med en trygg, säker och inspirerande utemiljö. Men processen kring att bygga en ny förskola är omfattande och lång. Här ska vi försöka beskriva den.