$left
$middle

Hedersrelaterad problematik i Malmö stads förskolor

Hedersproblematik kommer till uttryck redan i förskolan. Det visar en inventering där intervjuer har gjorts med personal vid 13 av Malmö stads förskolor.

Inventeringen är ingen vetenskaplig kartläggning och ger därför inte en fullständig bild av hur utbrett problemet är i förskolorna. Syftet med inventeringen har varit att få exempel på hur hedersnormer kommer till uttryck och vilket stöd som medarbetarna i förskolan behöver.

2019 publicerades rapporten Heder och samhälle baserad på en kartläggning genomförd i Sveriges tre största städer. Undersökningen visade bland annat att en stor andel av Malmös ungdomar utsätts för begränsande normer och våld i hederns namn. Kartläggningens slutsatser har legat till grund för en mängd insatser och utifrån de rekommendationer som särskilt berör området barn och skola har Malmö stads kommunfullmäktige gett i uppdrag till alla utbildningsförvaltningar att ta fram en plan för kompetensutveckling inom området.

Forskaren Hanna Cinthio har gjort inventeringen i uppdrag av Pedagogisk Inspiration, de tre utbildningsförvaltningarnas gemensamma stödenhet, och förskoleförvaltningen.

Inventering: Hedersrelaterad problematik i Malmö stads förskolor

Kontakta oss

Förskoleförvaltningen

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar klockan 08.00–17.00.
Postadress:
Förskoleförvaltningen Förskoleförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Lugna gatan 82
Besökstider:
Måndag–torsdag klockan 08.00–16.00, fredag klockan 09.00–15.00
sv