$left
$middle

Lägesbedömning

Skollagen kräver att huvudmannen, det vill säga Malmö stad, genom sin förskolenämnd, systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen.

Såväl huvudmannens kvalitetsarbete som enheternas kvalitetsarbete ska genomföras i enlighet med skollagen, läroplanen och andra författningar. Lägesbedömningen och övriga uppföljningar som förvaltningen genomför är en del av detta arbete på huvudmannanivå.

Lägesbedömningen

Syftet med lägesbedömningen är ge en övergripande bild av kvaliteten (måluppfyllelsen utifrån läroplan och skollag) på Malmö stads förskolor och utifrån detta peka på utvecklingsbehoven. Kvalitetsarbetet på huvudmannanivå ska bygga på de uppgifter som kommer fram i verksamhetens kvalitetsarbete och på andra uppgifter som är väsentliga för uppföljningen och utvecklingen. Lägesbedömningen ger beslutsfattare ett underlag för vidare utveckling av förskolan i Malmö stad.

Lägesbedömning 2022

Kontakta oss

 • Förskoleförvaltningen

  • E-post:  forskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.00–17.00.
  • Postadress: 
   Förskoleförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Lugna gatan 82
  • Besökstider: 
   Måndag–torsdag klockan 08.00–16.00, fredag klockan 09.00–15.00
sv