$left
$middle

Utvecklingsbesök och självskattning

Utvecklingsbesök och självskattning är en del i det systematiska kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå. Kvalitetsskattningen ger stöd till enheternas utvecklingsarbete i syfte att öka likvärdigheteten i Malmö stads förskolor.

Skattningsverktyget kan användas som ett komplement till andra analysverktyg för att identifiera förskolans framgångs- och utvecklingsområden. Förskolan kan använda verktyget i sin helhet eller välja att arbeta med specifika områden.

Ett utvecklingsbesök innebär att förskolor får besök av exempelvis utvecklingspedagoger och/eller förste förskollärare som skattar förskolans verksamhet utifrån samma verktyg. Inför ett utvecklingsbesök ska ett antal bestämda områden skattas. Efter ett utvecklingsbesök förs en dialog mellan dem som gjort besöket, förskolans personal, ledning och utbildningschef om förskolans styrkor och utvecklingsbehov.

Läs mer