Utvecklingsbesök och självskattning

Utvecklingsbesök och självskattning är en del i det systematiska kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå. Kvalitetsskattningen ger stöd till enheternas utvecklingsarbete i syfte att öka likvärdigheteten i Malmö stads förskolor.

Självskattningsverktyget kan användas som ett komplement till kvalitetsrapport, kvalitetsplan och delrapport för att identifiera förskolans framgångs- och utvecklingsområden. Förskolan kan använda verktyget i sin helhet eller välja att arbeta med specifika områden. Alla förskolor får besök av exempelvis utvecklingspedagoger och/eller förste förskollärare som skattar förskolans verksamhet utifrån samma verktyg. Inför detta besök ska skattningsverktyget användas i sin helhet av förskolans personal.

Tillsammans med förskolans personal, förskolechef och utbildningschef för pedagogerna sedan en dialog om förskolans framgångsområden och utvecklingsområden

Läs mer