$left
$middle

Trygg och säker förskola

Alla barn ska mötas av en trygg och säker förskolemiljö. Därför arbetar Malmö stads förskolor aktivt för att minska olyckor och lära av inträffade händelser så att de kan undvikas i framtiden och på så sätt göra förskolan till en tryggare plats för barnen.

Trygg och säker förskola är ett samlingsbegrepp i arbetet med att stödja och vägleda förskolorna i Malmö stad. Riktlinjerna innehåller råd i form av handlingsplaner, rutiner och checklista för barnskyddsrond. Råden ska följas och utgör en miniminivå i det förebyggande trygghetsarbetet och kan kompletteras med lokala rutiner i de fall det behövs för verksamhetens speciella karaktär.

Så här arbetar vi

 • Det skadeförebyggande arbetet är en del i den dagliga verksamheten.
 • Det finns rutiner för att undanröja risksituationer.
 • Det finns rutiner om:
  - hämtning och lämning av barn
  - tillsyn av barnen
  - ett barn rymmer eller försvinner
  - vid vistelse utanför förskolans område, bad och vistelse vid vatten
  - ett barn far illa
  - misstanke om kränkande behandling
  - hur mediciner och kemiska produkter hanteras
  - barnsäkerhet vid påklädning för lek
  - allergier
  - en olycka, tillbud eller brand inträffar.
  - inköp ur säkerhets- miljö- och allergisynpunkt
 • Alla tillbud och skador rapporteras.
 • Vi gör barnskyddsronder regelbundet.

Som vårdnadshavare bidrar du till ökad säkerhet för ditt barn genom att:

 • Lämna aktuella telefonnummer.
 • Vid lämning och hämtning är det viktigt att överlämnandet av barnet mellan oss är tydligt, vid överlämnandet övergår tillsynsansvaret från vårdnadshavare till personal och från personal till vårdnadshavare. Meddela om någon annan person ska hämta barnet.
 • Det är viktigt att meddela oss om barnet av någon anledning inte ska komma till förskolan.
 • Om ditt barn har allergier eller annan överkänslighet, upplys oss om detta.
 • Grindar och ytterdörrar öppnas och stängs av er vuxna. Det är viktigt att de stängs ordentligt efter ni passerat.
 • Genom att se till att ditt barn har funktionella kläder för alla väder kan du bidra till ditt barns säkerhet. Undvik snoddar, snören och fastsydda huvor på barnets kläder då dessa kan fastna vid lek, klättring, cykling etc.
 • Var uppmärksam på att smycken och halssjalar kan bli en snara för barnet och att smådelar som kan lossna från kläder eller hår kan vara en riskfaktor om de stoppas i munnen.
 • Klä ditt barn i solskyddande kläder på sommaren.
 • Träna barnet i hur man beter sig i trafiken och använd reflexer på barnets kläder.

Kontakta oss

 • Förskoleförvaltningen

  • E-post:  forskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.00–17.00.
  • Postadress: 
   Förskoleförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Lugna gatan 82
  • Besökstider: 
   Måndag–torsdag klockan 08.00–16.00, fredag klockan 09.00–15.00
sv