$left
$middle

Arbetsmarknadsfrågor

Malmö stads satsning på åtgärder för ökad sysselsättning är omfattande. Här får du veta mera om Malmö stads arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Arbetsmarknadsavdelningen

Arbetsmarknadsavdelningen som är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen medverkar till att stärka arbetssökande Malmöbors möjligheter till arbete. Verksamheten erbjuder en bredd av olika arbetsmarknadsinsatser som till exempel arbetsträning, praktik och anställningar.

Arbetsmarknadsenheten

Stadskontorets arbetsmarknadsenhet är kommunens centrala enhet för arbetsmarknadsfrågor. Enheten utreder och analyserar arbetsmarknaden i Malmö, omvärldsbevakar och följer upp kommunfullmäktiges mål.

Publikationer

Kontakta oss

sv