Arbetsmarknadsavdelningen

Aktuellt

För dig som är arbetssökande och har ekonomiskt bistånd

Du kommer i kontakt med oss via din socialsekreterare. Första steget är att vi tillsammans gör en arbetsmarknadsplan. Vi vägleder och coachar dig enligt din plan. Genom oss kan du få hjälp med exempelvs arbetsträning, praktik, kortare yrkeskurser, arbetsmarknadsanställning eller studievägledning.

För dig som inte studerar eller arbetar och är mellan 18–29 år

Du kommer i kontakt med oss antingen via Arbetsförmedlingen, din socialsekreterare, KAA eller på egen hand via drop-in. Hos oss finns en bred kompetens för att hjälpa Malmös unga vidare i livet. Vi samarbetar dessutom med flera föreningar och organisationer som arbetar med ungdomar.

Samarbeten och partners

Arbetsmarknadsavdelningen ingår i arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Vi samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Kriminalvården, Komvux Malmö, folkhögskolor, arbetsgivare med flera. Vi samarbetar med flera stora och små idéburna organisationer i syfte att få fler Malmöbor till arbete och studier.