$left
$middle

Detta kan du få hjälp med

Vi hjälper arbetssökande med arbetsträning, vägledning mor studier, praktik samt rekryteringar och jobbspår. Du kommer i kontakt med oss via din socialsekreterare.

Vem kan ta del av våra arbetsmarknadsinsatser?

 • Du som är arbetssökande och har ekonomiskt bistånd.
 • Du som är mellan 18–29 år och varken arbetar eller studerar.
 • Du som är arbetssökande och får annat stöd från arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Tillsammans med en arbetsmarknadssekreterare
kommer du att

 • kartlägga dina färdigheter och kompetenser
 • få vägledning i hur du kan närma dig ett arbete eller utbildning
 • få vägledning i hur du kan använda dina erfarenheter för att bredda ditt jobbsök.

Du blir erbjuden

 • coachning om arbetsmarknaden
 • information om yrken och utbildningar
 • hjälp att skriva CV och konkreta tips på hur du söker jobb
 • ökad kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar och var jobben finns
 • intervjuträning.
 • att delta i rekryteringar mot lediga jobb.

Våra arbetsmarknadsinsatser

Arbetsträning

Om du har varit sjuk eller borta från arbetsmarknaden en tid har du möjlighet att träna på att arbeta.

Praktik

Praktikservice är en funktion inom Malmö stad som erbjuder dig som har försörjningsstöd en möjlighet att få kontakt med arbetslivet genom praktik.

Vägledning mot studier

Arbetsmarknadsavdelningen erbjuder olika insatser för att du ska kunna börja studera.

Krami

Vägen ur kriminalitet och mot arbete. Krami vänder sig till dig som tidigare levt ett liv präglat av kriminalitet och/eller missbruk men som nu vill ha en livsstilsförändring. Vi hjälper dig på vägen mot ett liv utan missbruk och mot arbete eller studier.

Rekryteringar och jobbspår

Arbetsmarknadsavdelningen samarbetar med Arbetsförmedlingen, olika företag och förvaltningar i Malmö för att kunna erbjuda dig som Malmöbo rekryteringsmöjligheter och jobbspår.

Kontaktinformation och länkar

sv