$left
$middle

Detta kan du få hjälp med

Vi hjälper arbetssökande med arbetsträning, vägledning mor studier, praktik samt rekryteringar och jobbspår. Du kommer i kontakt med oss via din socialsekreterare.

Vem kan ta del av våra arbetsmarknadsinsatser?

 • Du som är arbetssökande och har ekonomiskt bistånd.
 • Du som är mellan 18–29 år och varken arbetar eller studerar.
 • Du som är arbetssökande och får annat stöd från arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Tillsammans med en arbetsmarknadssekreterare
kommer du att

 • kartlägga dina färdigheter och kompetenser
 • få vägledning i hur du kan närma dig ett arbete eller utbildning
 • få vägledning i hur du kan använda dina erfarenheter för att bredda ditt jobbsök.

Du blir erbjuden

 • coachning om arbetsmarknaden
 • information om yrken och utbildningar
 • hjälp att skriva CV och konkreta tips på hur du söker jobb
 • ökad kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar och var jobben finns
 • intervjuträning.
 • att delta i rekryteringar mot lediga jobb.

Våra arbetsmarknadsinsatser

Kontaktinformation och länkar

sv