$left
$middle

Vägledning mot studier

Arbetsmarknadsavdelningen erbjuder olika insatser för att du ska kunna börja studera.

  • Individuella studie- och yrkesvägledningssamtal
  • Studieinformation
  • Stöd i samband med ansökan till utbildning
  • Event/workshops inom studier och arbetsmarknad

Ta kontakt med din arbetsmarknadssekreterare om du är intresserad av studier så kan ni tillsammans göra en plan för dig!

Svenska för invandrare (sfi)

Sfi ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället.

Högre studier hos Universitets- och högskolerådet

Allt du behöver veta om studier på högskola och universitet. Här finns också information för dig med en utländsk utbildning på högskolenivå.

Information på andra språk hos Utbildningsguiden

Här hittar du information om studier på arabiska, engelska, franska, somaliska, persiska och dari.

Karta över utbildning hos Skolverket

Här hittar du en bild över vägen till utbildning.

Studieekonomi hos Arbetsförmedlingen

Här hittar du information om ekonomi när du studerar.

Kontaktinformation och länkar

sv