$left
$middle

Rekryteringar och jobbspår

Arbetsmarknadsavdelningen samarbetar med Arbetsförmedlingen, olika företag och förvaltningar i Malmö för att kunna erbjuda dig som Malmöbo rekryteringsmöjligheter och jobbspår.

Arbetsmarknadsavdelningen samarbetar med olika företag och förvaltningar i Malmö för att kunna erbjuda dig som Malmöbo rekryteringsmöjligheter. Prata med din handläggare på arbetsmarknadsavdelningen för att ta del av information om aktuella rekryteringar.

När din handläggare har anmält dig bjuds du in till en rekryteringsträff och intervju med företaget. Går du vidare i rekryteringsprocessen startar vanligtvis några veckors praktik som sedan går över till en anställning.

Jobbspår

Jobbspår är ett samarbete mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen. Tillsammans sätter vi ihop ett paket med olika utbildningar, språkundervisning och andra insatser. Vi arbetar nära företag som har behov av att anställa personal.

sv