$left
$middle

Frånvaro, semester och ledighet

Du måste ansöka om ledighet i förväg hos din handledare. Oplanerad frånvaro, om du till exempel blir sjuk, ska du säga till din handledare innan arbetsdagen börjar eller vid arbetsdagens start.

Semester

Hur många betalda semesterdagar du har beror på hur länge du arbetat innan du tar semester. Under ett år tjänar man in max 25 nya semesterdagar vilket innebär cirka två intjänade semesterdagar per arbetad månad. Semesterdagstillägg betalas ut i samband med semesterledigheten.

Planera din semester i god tid tillsammans med din handledare eller arbetsledare innan du ansöker om den till din handläggare på arbetsgivarfunktionen.

Alla semesterdagarna måste tas ut innan anställningstiden är slut.

Föräldraledighet

Anmälan om tillfällig föräldrapenning (vård av barn, även kallat VAB) gör du alltid både till Försäkringskassan och till din handledare eller arbetsledare på arbetsplatsen.

Annan föräldraledighet enligt Föräldraledighetslagen ska du söka två månader innan du vill vara ledig. Då ska du komma överens med din handledare eller arbetsledare om att det är okej. Ansökan ska lämnas till din handläggare på arbetsgivarfunktionen.

Sjukdom

Om du blir sjuk är det viktigt att du kontaktar din handledare eller arbetsledare innan arbetsdagen börjar. En sjukanmälan som kommer in för sent räknas som olovlig frånvaro.

Första dagen du är sjuk kallas för karensdag. Det betyder att du inte får någon lön för den dagen. De första 14 dagar får du sjuklön av Malmö stad, vilket är 80 % av din vanliga lön. Från och med dag 15 behöver du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Om du är sjuk längre än sju kalenderdagar, behöver du visa ett läkarintyg som bevisar att du fortfarande är sjuk. Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar utan att visa ett läkarintyg, räknas detta som olovlig frånvaro. Tänk på att hålla kontakt med din arbetsledare under tiden du är sjuk.

Med anledning av pandemin finns just nu vissa regelförändringar i ovan nämnda regler vid sjukfrånvaron.

Vård av barn

Har du barn som är under 12 år kan du ta ut ledighet för att ta hand om barnet om det blir sjukt och inte kan gå i skolan eller förskolan. De här dagarna får du ingen lön. Du ansöker istället om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan.

Möte med Arbetsförmedlingen eller arbetsintervju

Behöver du gå på möte med Arbetsförmedlingen eller gå på en anställningsintervju får du behålla lönen under de timmar du är borta om det står i din handlingsplan eller om du kommit överens om det med din arbetsmarknadssekreterare.

Olovlig frånvaro

Om du går ifrån jobbet utan att berätta varför räknas detta som olovlig frånvaro, alltså att du har varit borta från arbetet utan att du kommit överens med din handledare. Samma sak gäller om du kommer för sent till jobbet. Detta ses som att du inte sköter av anställningen. Du får ingen lön vid olovlig frånvaro.

Olovlig frånvaro kan ha konsekvenser för din anställning.