$left
$middle

Viktig information gällande din anställning

Lön

För anställda inom Malmö stad brukar lönen betalas ut den 27 i varje månad. Är den 27 på en helgdag betalas den ut den närmaste vardagen innan helgen.

Lönen betalas ut en månad i efterhand. Exempel: Du börjar din anställning 5 mars. Din första löneutbetalning blir den 27 april. Då betalas lön ut för 5:e till 31:e mars. Din första hela löneutbetalning blir 27:e maj.

Lönen betalas ut av Swedbank, du måste du anmäla ditt kontonummer till Swedbank. Detta gör du enklast via Swedbanks e-tjänst. Du kan också besöka något av Swedbanks kontor.

Anställningsavtal

När din anställning börjar får du ett anställningsavtal. Avtalet ska undertecknas av både dig och arbetsgivaren. Din arbetsgivare är Arbetsmarknadsavdelningen, alltså inte den arbetsplats där du arbetar.

Du skriver under två exemplar, ett exemplar behåller du och arbetsgivarfunktionen behåller det andra. Om du redan är eller vill gå med i en A-kassa, behöver de också en kopia.

När anställningen är slut

Om du får ett annat arbete, eller av någon annan anledning vill avsluta din anställning, gäller 14 dagars uppsägningstid. Det innebär att du arbetar 14 dagar till innan du slutar.

En god arbetsmiljö

Som anställd har du del i ansvaret för att det ska bli en trivsam stämning under arbetsdagen och att samarbetet fungerar bra. Tänk gärna igenom vad du kan bidra med. Malmö stad är en drog- och alkoholfri arbetsplats.

Arbetskläder och redskap

Om speciella kläder och/eller skor krävs för att utföra arbetet, ska du få detta av din arbetsplats. Dessa ska lämnas tillbaka innan du avslutar din anställning. Det är mycket viktigt att du inte använder arbetskläder och arbetsredskap på din fritid.

För dig som använder dator, mobiltelefon, tjänstecykel eller tjänstebil i arbetet är det viktigt att du känner till att det finns regler kring hur du ska använda detta.

Försäkringar

Om du skadar dig i arbetet ska du säga till din handledare samt kontakta Arbetsgivarfunktionen som skall upprätta en Arbetsskadeanmälan

Du omfattas av

  • arbetsskadeförsäkring genom Försäkringskassan
  • tjänstegrupplivförsäkring genom KPA Livförsäkringar
  • avtalsgruppsjukförsäkring och trygghetsförsäkring vid arbetsskada genom AFA Försäkring.

A-kassa och fackförening

Det finns många olika typer av arbetsmarknadsanställningar. Vissa ger rätt till a-kassa, vissa gör inte det. Gå gärna med i en a-kassa om du inte redan är medlem, du gör det enklast på nätet.

Om du också vill gå med i en fackförening, måste du göra en annan ansökan för det.

sv