$left
$middle

Arbetsträning

Om du har varit sjuk eller borta från arbetsmarknaden en tid har du möjlighet att träna på att arbeta.

Under en arbetsträning tränar du på arbetssituation utan något egentligt krav på prestation. Vad träningen innebär är olika från person till person eftersom vi anpassar träningen efter varje persons förutsättningar. Det kan även handla om att träna på att befinna sig ett socialt sammanhang med andra personer.

För att arbetsträningen ska bli så bra som möjligt behöver den många gånger kombineras med andra åtgärder. Det kan till exempel vara att anpassa arbetsuppgifter, arbetstider och använda hjälpmedel.

sv