Så blir du inskriven

För att bli inskriven på arbetsmarknadsavdelningen ska du

  • få ekonomiskt bistånd
  • vara mellan 30-65 år gammal
  • vara i kontakt med socialtjänsten
  • Du som är arbetssökande och får annat stöd från arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Du får kontakt med oss via din socialsekreterare. Du kan kontakta socialtjänsten här.

Vad händer sen?

Första steget är att vi tillsammans gör en arbetsmarknadsplan. Vi vägleder och coachar dig enligt din plan. Genom oss kan du få hjälp med exempelvs arbetsträning, praktik, kortare yrkeskurser, arbetsmarknadsanställning eller studievägledning.