$left
$middle

Min arbetsmarknadsanställning

Välkommen som nyanställd på arbetsmarknadsavdelningen!

Du kommer arbeta med oss under en tidsbegränsad period. Förhoppningen är att du ska förbättra dina möjligheter att få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden eller börja studera.

Att vara anställd i Malmö stad innebär att du ska

  • utföra de arbetsuppgifter du blir tilldelad
  • följa ordningsregler, till exempel passa arbetstider och rutiner vid sjukfrånvaro
  • följa arbetsmiljöregler som gäller för din arbetsplats
  • samarbeta
  • vara lojal mot arbetsgivare, kollegor och verksamhet
  • planera och förbereda dig för anställning på ordinarie arbetsmarknad eller studier tillsammans med din arbetsmarknadssekreterare. 

Malmö stads värdegrund och personalpolicy

I dessa står det att man ska bemöta andra människor med respekt, oavsett deras kön, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och etnicitet. Det gäller oavsett om det är din chef, en kund eller en kollega.

Om du skulle känna dig kränkt eller ser att någon annan blir utsatt ska du kontakta din handledare. Du kan också prata med någon annan lämplig person på Arbetsmarknadsavdelningen, till exempel din arbetsmarknadssekreterare.

Olika typer av arbetsmarknadsanställningar

Kontrollera vilken typ av arbetsmarknadsanställning du har genom att prata med din arbetsförmedlare.

Viktig information gällande din anställning

Läs information om anställningsavtal, lön, A-kassa, försäkringar och arbetsmiljö.

Friskvård

Som anställd i Malmö stad har du rätt till friskvård om max 2000 kr/år. Du ansöker om friskvård via Epassis e-tjänst eller app.

Frånvaro, semester och ledighet

Du måste ansöka om ledighet i förväg hos din handledare. Oplanerad frånvaro, om du till exempel blir sjuk, ska du säga till din handledare innan arbetsdagen börjar eller vid arbetsdagens start.

A-Ö

Här har vi samlat några av de vanligaste begreppen som vi använder inom arbetsmarknadsanställningar.

Kontaktinformation och länkar

sv