$left
$middle

Personalpolicy och värdegrund

Varje dag ger Malmö stads medarbetare service till Malmöborna inom olika områden så som skola, miljö, äldreomsorg, barnomsorg, stadsplanering, trafik och kultur. Vi möter Malmöbor i livets alla skeden. Våra jobb är inte alltid enkla. Men de är viktiga.

Våra arbetsplatser ska vara en plats att trivas och utvecklas på, där du känner trygghet och arbetsglädje. Och en stolthet över ditt arbete.

Malmö stads personalpolicy

Malmö stads personalpolicy beskriver de värderingar och förhållningssätt som ska gälla i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. Personalpolicyn förtydligar vad som förväntas av dig i din roll som medarbetare och vad du kan förvänta dig av arbetsgivaren. Personalpolicyn gäller för alla medarbetare i Malmö stad.

Malmö stads personalpolicy består av fem områden.

Malmö stads värdegrund

Värdegrunden är inte en policy eller instruktion. Den är mer att likna vid en överenskommelse mellan alla Malmö stads medarbetare. Den genomsyrar hur vi arbetar och förhåller oss till kollegor och Malmöbor.

Malmö stads värdegrund:

  • Jag möter varje människa med förståelse och respekt. Respekt handlar även om att visa ödmjukhet, om att vara lyhörd och att ha fokus på individen.
  • Jag har stort engagemang och mod att påverka. Engagemang handlar även om energi, om ”det lilla extra” och att stimulera till att våra mål nås.
  • Jag använder min kreativitet för att skapa förbättringar. Kreativitet handlar även om nytänkande, om ta initiativ och att utveckla kvaliteten i vårt arbete.

 

sv