$left
$middle
"Hade jag börjat jobba som lärare idag hade jag valt Malmö stad som arbetsgivare igen."
Margaretha Hamilton
Senior medarbetare Kompetensförsörjningsenheten

Senior kompetens i framåtsträvande projekt

Efter ett givande yrkesliv som lärare hade Margaretha Hamilton svårt att slå sig till ro efter pensionen. Hon sökte efter en ny utmaning och fann den i sin tidigare arbetsgivare, Malmö stad. Nu jobbar hon som senior medarbetare i ett projekt för utländska lärare. Ett uppdrag som gett henne mycket glädje och nya kollegor ”på gamla dar”.

Vad gör du på ditt jobb?

Sedan ett antal år tillbaka är jag delaktig som senior medarbetare i kompetensförsörjningsenhetens projekt Yrkesintroduktion för nyanlända lärare. Där har jag två olika roller kan man säga, jag både undervisar och handleder. I min undervisning håller jag lärgrupper under projektet gång. Där går vi till exempel igenom Sveriges skollag, läroplaner och värdegrund. När jag handleder är jag ute och besöker deltagarna på deras skolor där de har praktik. Jag är både med i klassrummet och observerar samt har möte med deltagaren och dess kontaktlärare. Det kan handla om allt från praktiska frågor till det pedagogiska arbetssättet i klassrummet. Många brukar ha frågor kring hur man ska förhålla sig till eleverna i olika situationer.

Jag även med i uppstartfasen av ett nytt uppdrag där jag ska handleda lärarstudenter som studerar i kombination med sitt arbete som obehörig lärare. Här är tanken att jag ska ge extra stöd till studenterna i deras studier så de avslutar sina studier som planerat.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Jag arbetade som lärare i Malmö stad i 25 år innan jag gick i pension. När jag fick min första anställning hade jag två små barn och då var det väldigt bekvämt att jobba i samma kommun som jag bor i. Jag funderade aldrig på något annat alternativ. Det var förhållandevis lätt att få arbete redan då så det fanns ingen anledning att söka jobb utom cykelavstånd.

Om jag hade börjat som lärare idag hade jag absolut valt Malmö stad som arbetsgivare igen. För mig har det varit givande att kunna göra skillnad för eleverna i våra skolor. Malmös mångfald berikar och på senare år har det kommit att genomsyra våra skolor när det kommer till anställda medarbetare. Min förhoppning är att projektet Yrkesintroduktion för nyanlända lärare kommer stärka den balansen ytterligare.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad?

Som senior medarbetare är det kanske inte en yrkesmässig utveckling det primära, men jag känner ändå att jag har utvecklats i det projekt jag nu arbetat i under fyra år. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta mitt uppdrag i de projekt där de finns behov av seniora medarbetare. Dessutom tycker jag att det är fantastiskt att ha fått nya kollegor på ”gamla dar” och ingå i ett arbetssammanhang. Så länge jag känner att arbetsuppgifterna och tiderna fungerar med mitt liv i övrigt kommer jag vilja fortsätta vara senior medarbetare.

sv