$left
$middle
"Jag trivs att arbeta i en kreativ miljö där likväl studenter som medarbetare jobbar för att göra sitt bästa, både för sig själv och sin omgivning."
Patrick Kelly
Utvecklingssamordnare Malmö International School

Internationell arbetsplats på hemmaplan

Sedan början av nittiotalet har irländaren Patrick Kelly bott i Malmö, och på Malmö International School har han verkligen hittat hem. Där undervisar han i sitt modersmål engelska och litteratur samt agerar programkoordinator. En trygg men också utvecklande arbetsplats, enligt Patrick.

Vad gör du på ditt jobb?

I am a teacher of English Language and Literature in Malmö International School as well as being the Coordinator for the Middle Years Programme (MYP) of the International Baccalaureate. I teach students in MYP 3-4, equivalent to years 8–9 in the regular Swedish school. My teaching is based on the IB programme which is inquiry-based learning centred around the understanding of key concepts: communication, connections, creativity and perspective. There is an equal amount of language and literature input. As a Coordinator, I work with the MYP team to ensure application of the IB MYP curriculum.

Översättning: Jag är lärare i det engelska språket och litteratur samt koordinator för vårt internationella program på grundskolan. Jag undervisar eleverna i MYP 3-4 vilket motsvarar åldern 8-9 år i det svenska skolsystemet. Undervisningen utgår från ett undersökande lärandeperspektiv med fokus på föreståelsen av ett antal nyckelkoncept: kommunikation, kontakter, kreativitet och perspektiv. Som koordinator arbetar jag med min arbetsgrupp för att säkerställa att vi följer vår läroplan.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

A major reason for my decision to work in Sweden was economic. I moved to Sweden in 1991 after a year teaching in Denmark and a short return to Ireland in between. Initially, I worked teaching English in Falkenberg but moved to Malmö with my wife to be in 1993. I joined Malmö stad after having worked in the private sector for several years. What appealed to me about working for Malmö stad was security of employment and the exciting opportunity presented by working as a teacher in an international setting. I worked in Söderkulla International School from 1997-2013 and then moved with Malmö International School when it became an autonomous body.

Översättning: En stor del av mitt beslut att börja arbeta i Sverige var min ekonomiska situation. Jag flyttade till Sverige 1991 efter att har undervisat i Danmark och en kort vända i Irland. I början undervisade jag engelska i Falkenberg men flyttade till Malmö 1993 med min blivande fru. Jag började jobba i Malmö stad efter flera år i den privata sektorn. Det som tilltalade mig var att Malmö stad är en trygg arbetsgivare samtidigt som jag utmanas i min roll som lärare i en internationell miljö. Efter flera år vid Söderkulla International School (1997-2013) följde jag med när den omvandlades till Malmö International School.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad?

Working within Malmö stad has allowed me to develop my career, work with positive people in an extremely positive environment, and thoroughly enjoy my work in a school which is at the forefront of educational development. Malmö International School, a part of the Malmö stad family, is a credit to its parent body encouraging student agency, open minded, principled and caring students. The school leadership constantly innovate and create conditions for teachers and ancillary staff to take initiative be fully involved and express themselves. Our school is a vibrant example of what can be achieved when Malmö stad takes a brave step to integrate cross cultural and international perspectives into its workplace.

Översättning: Mitt arbete inom Malmö stad har gett mig möjligheten att utveckla min karriär. Jag omges av positiva människor i en positiv arbetsmiljö, och jag uppskattar verkligen att jobba på en skola som ligger i framkant med sin undervisning. Malmö International School uppmuntrar, likt Malmö stad, till frispråkighet, öppenhet, väluppfostrade och omtänksamma elever. Våra skolledare är innovativa och skapar de förutsättningar som krävs för att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och våga uttrycka sig. Vår skola är ett lysande exempel på vad som kan åstadkommas när man integrerar kulturella och internationella perspektiv på en arbetsplats.

sv