$left
$middle
”Mitt jobb är att skapa goda förutsättningar för varje elev.”
Matilda Elbe
Elevkoordinator Rönnenskolan

Skolan som plattform för hälsofrämjande arbete

Yrkesrollen elevkoordinator är en relativt ny befattning inom grundskolan som innefattar mentorsuppdrag både på individ- och gruppnivå. Man stödjer eleverna i deras studiesituation, verkar för både en god arbets- och lärandemiljö samt samarbetar med både lärare och elevhälsa. För Matilda Vahlgren handlar hennes roll som elevkoordinator framför allt om en sak – att vara där för eleverna i deras vardag.

Vad gör du på ditt jobb?

En stor del av mitt uppdrag är mentorskapet. Jag arbetar bland annat för att främja närvaro, trygghet och trivsel. Dels genom att ha en daglig översikt över vilka som är i skolan och inte, och dels genom värdegrundsarbete som sker i alla möten med elever under mentorstider i helklass eller enskilda samtal.

Jag utreder hög frånvaro, kränkningar och incidenter – de behov som identifieras möter vi som skola sedan på olika sätt. Där kan jag som elevkoordinator exempelvis erbjuda motiverande samtal, ge extra stöd när det kommer till en elevs psykosociala hälsa eller ha en extra tät kontakt med hemmet. Jag samarbetar med alla yrkesroller i skolan, föräldrar och myndigheter för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för varje elev. I min roll är jag en naturlig del i skolans elevhälsoteam, en länk mellan teamet och arbetslagen.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Jag ser skolan som en självklar plattform för det hälsofrämjande arbetet både på individ- och gruppnivå. Att det blev just Malmö stad beror på att tjänsten är en relativt ny satsning inom staden med syftet att anställa kompletterande kompetenser inom skolvärlden. Jag såg det som en stor möjlighet att få ut det mesta av min utbildning och arbeta med målgruppen jag brinner mest för – ungdomar. Ett val jag aldrig kommer ångra!

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad?

Just nu arbetar jag inom grundskolan men min kompetens som elevkoordinator gör att jag också kan arbeta inom andra förvaltningar. Då uppdraget som elevkoordinator i dagsläget är relativt nytt ges jag och mina kollegor utrymme att påverka hur vårt arbete ska se ut.

Att ledningen på skolan även ger mig chansen att ha ett sidouppdrag som ambassadör för Grundskoleförvaltningen ger mig möjligheten att träffa nya professioner vilket bidrar till min professionella såväl som personliga utveckling.

sv