$left
$middle
”Malmö är en spännande stad att arbeta i där mångfalden berikar.”
Linda Masalkovski
Rektor Nydalaskolan

Utveckling i riktning mot varje elevs bästa skola

Att vara skolledare är ett utmanande men också oerhört givande yrkesval. Det kan Linda Masalkovski, rektor på Nydalaskolan, intyga. Varje dag leder hon både sina medarbetare och elever med förvaltningens strategiska ramverk som ledstjärna.

Vad gör du på ditt jobb?

Jag leder och utvecklar Nydalaskolan i riktning mot varje elevs bästa skola. Tillsammans med alla medarbetare jobbar jag för en hög kvalitet och trivsel på skolan för både personal och elever. Det bästa med jobbet är att se att någon lyckas, liten som stor!

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Malmö är en spännande stad att arbeta i där mångfalden berikar. Att få vara en del i arbetet med att ge varje elev en tro på sig själv, sin förmåga och sin framtid har alltid varit en hjärtefråga för mig. I Malmö får jag möjlighet att driva och utveckla detta.

Att arbeta i ett team är viktigt för mig och i Malmö stad arbetar vi nära varandra i rektorsgruppen. Som rektor finns det även möjlighet att vara delaktig i frågor som är övergripande för skolan i Malmö, vilket jag uppskattar. Det finns också många stödfunktioner att få hjälp och stöttning från när behov av detta finns.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad?

Det finns många utvecklingsmöjligheter när du arbetar i Malmö stad. Överlag tycker jag att Malmö stad som arbetsgivare är duktiga på att ta vara på sina medarbetares kompetenser och hjälper oss vidare när vi är intresserade eller i behov av en ny utmaning.

sv