$left
$middle
"Våra skolor är många och olika men vi arbetar alla mot samma mål."
Sanna Iskandarani
Förstelärare Holmaskolan

Gemensamt synsätt är nyckeln

För Sanna Iskandarani är läraryrket både mångfacetterat och utvecklande. En vanlig skoldag kan allt från relationsbyggande med elever, arbete med värdegrundsfrågor, handledning av lärarstudenter och undervisning stå på schemat.

Vad gör du på ditt jobb?

I min roll som lärare planerar, undervisar, utmanar, stimulerar och stöttar jag mina elevers utveckling. Samtidigt är en viktig del av mitt jobb att arbeta relationsbyggande för att nå ut till mina elever. Jag är även aktiv i skolans värdegrundsteam, en viktig pusselbit i Holmaskolans skolutveckling. Vi fokuserar bland annat på konflikthantering, relationsbyggande och trygghetsskapande. Vårt mål är att alla på skolan ska ha ett gemensamt synsätt kring värdegrundsfrågor.

Jag är också ansvarig för de lärarstudenter som kommer till oss genom den verksamhetsförlagda lärarutbildningen. Holmaskolan är en partnerskola vilket innebär att vi har ett tätt samarbete med Malmö universitet. Mitt jobb är att se till att studenterna trivs och ges utvecklingsmöjligheter under deras tid hos oss. Vår förhoppning är att de ska återvända som medarbetare efter sin examen.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Malmö stad är en stabil arbetsgivare. Det finns en stor variation av skolor med flera inriktningar samtidigt som vi har en gemensam grund. Jag tror att det gör att man känner sig trygg och insatt i sitt arbete även om man till exempel vill ha en ny utmaning och väljer att byta arbetsplats inom organisationen.

Inom staden finns elever med olika kulturer och bakgrund, det kan vara utmanade ibland men samtidigt så får jag massa positiv energi av att arbeta i en sådan miljö.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad?

Om man arbetar inom Malmö stad har man många utvecklingsmöjligheter. Skolorna är många och olika men samtidigt arbetar vi alla mot samma mål. Jag har aldrig känt mig ensam oavsett de svårigheter jag har stött på i min yrkesroll. Det finns alltid någon att vända sig till och få stöd av. Det finns även möjlighet till olika slags fortbildning om man vill vidareutvecklas i sin lärarroll.

sv