$left
$middle
”Det bästa är att jag får förtroende att ta del av människors livsberättelser"
Susann Callesen
Familjehemssekreterare

Att få ta del av människors livsberättelser gör mitt jobb extra bra

Susann Callesen jobbar som familjehemssekreterare i Malmö stad. Det som gör hennes jobb lite extra bra är - enligt henne själv - att hon får förtroendet att ta del av människors livsberättelser och att kunna göra skillnad för barnen.

Vad gör du på ditt jobb?

Mina dagar ser ofta väldigt olika ut. En del i mitt arbete som familjehemssekreterare handlar om att rekrytera och utreda familjer som är intresserade av att bli familjehem. En annan del handlar om att handleda familjehem som har en pågående placering i deras uppdrag och att erbjuda relevanta utbildningar för familjerna.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Jag har jobbat inom Malmö stad sedan 2011 då jag flyttade till Sverige. Jag började att jobba inom förskola som pedagog. Efter att jag kompletterat min tyska socionomutbildning jobbade jag med ekonomiskt bistånd och nu arbetar jag inom området Barn och Familj. Jag tycker att Malmö stad är en trygg arbetsgivare och det finns möjlighet att utvecklas i min yrkesroll.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad?

Som familjehemssekreterare finns det stora möjligheter för utveckling. Jag fick börja med en tvåårig introduktionstid där jag gick flera olika utbildningar om bland annat barnens utveckling ochjuridik
. Just nu går jag en ettårig handledarutbildning som riktar sig mot familjehem. Utbildningen har utvecklat mig enormt i min yrkesroll. Jag har en lyhörd chef som har ambitionen att vi alltid kan bli bättre och det möjliggör också fler utvecklingsmöjligheter.

sv