$left
$middle
"Jag har ganska lätt att se det goda i människan."
Emily Nyström
Socialsekreterare familjehemsvård

Emily bidrar till förändring genom att bygga relationer

Emily Nyström arbetar som barnets socialsekreterare inom familjehemsvården i Malmö. I filmen nedan berättar hon om sitt yrke, sin drivkraft och vad som är nyckeln till förändring.

sv