$left
$middle
”I mitt jobb ställs jag hela tiden inför nya utmaningar”
Jimmy Dahlqvist
Socialsekreterare ekonomiskt bistånd

Jag är medborgarens första kontakt med socialtjänsten

Efter att ha varit kandidat i Malmö stad under sin studietid fick Jimmy Dahlqvist mersmak, vilket ledde till en anställning som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Variation och utmaningar är två ord som Jimmy använder för att beskriva sitt jobb.

Vad gör du på ditt jobb?

Jag arbetar på en mottagningsenhet och mitt arbete handlar om att göra en förhandsbedömning när personer ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången. Jag bedömer både medborgares tillhörighet till kommunen och om de har rätt att få ekonomiskt bistånd. Det innebär att jag har många snabba kontakter med varje klient under en kortare period. En stor del i arbetet går även ut på att vägleda Malmös medborgare till andra myndigheter och informera om deras rättigheter utifrån bland annat socialtjänstlagen. Arbetet är väldigt varierande och jag vet sällan vad som kommer att hända under dagen.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Jag har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta i Malmö stad eftersom jag var kandidat inom organisationen när jag studerade. Jag trivdes bra under min tid som kandidat och det föll sig därför naturligt att fortsätta arbeta för Malmö stad även efter min examen.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad?

I Malmö stad finns ett program som heter Framtida ledare där du kan få möjlighet att gå en ledarutbildning parallellt med ditt vanliga arbete. Nyanställda erbjuds även utbildningar under de två första åren i form av föreläsningar för att hela tiden utvecklas och få mer kunskap.

Vad är roligast med ditt jobb?

Det roligaste med mitt arbete är variationen, att jag hela tiden ställs inför nya utmaningar. Eftersom jag är första kontakten med medborgaren vet jag aldrig vilka problem och frågor jag kan komma att ställas inför. Det är ett ganska speciellt arbete på det sättet, det faktum att du sällan kan planera arbetet särskilt långt i förväg. Du måste hela tiden vara redo för att möta nya utmaningar som du ställs inför.

sv