$left
$middle
”Jag får vara med och skapa framtidens socialtjänst i samverkan med andra, genom att ständigt utveckla verksamheten för att på bästa sätt möta de hjälpbehov som finns hos Malmöborna.”
Donjeta Kamishaj
Förste socialsekreterare ekonomiskt bistånd

Gott socialt arbete genom samarbete

Redan under sin praktiktid på Malmö stad 2014 såg Donjeta utvecklingsmöjligheterna, så det var ett självklart val att börja jobba här efter socionomexamen. Hennes karriär tog raketfart och bara två år senare var hon förste socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd.

Vad gör du på ditt jobb?

Idag arbetar jag som förste socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Det är ett väldigt omväxlande och mångfacetterat arbete. Mitt huvudsakliga uppdrag är att handleda våra socialsekreterare i hur vi på bästa möjliga sätt kan vägleda och stödja de Malmöbor som söker hjälp hos oss. Jag arbetar även med att säkerställa att våra beslut rent juridiskt följer gällande lagstiftning då vi är en myndighetsutövande verksamhet. Tillsammans med en annan kollega delar jag på ett annat roligt uppdrag, nämligen att introducera nyanställda till arbetet. Jag tycker att det väldigt spännande att se personers resa från nyanställd till självständig socialsekreterare. Jag är med i flera verksamhetsutvecklande frågor och projekt där jag får samarbeta med kollegor från hela organisationen. Det är en fantastiskt rolig och utmanande roll!

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Det händer så mycket i Malmö! Malmö som stad är i ständig utveckling och förändring och jag vill vara med och påverka utvecklingen, vilket jag känner att jag får i vår organisation. När det gäller just socialt arbete så är jag övertygad om att ett gott socialt arbete bäst uppnås genom tätt samarbete med andra aktörer, både internt och externt. Och i Malmö stad märks det verkligen att det finns en strävan efter gott samarbete för att gemensamt bygga fungerande verksamheter.

Jag gillar Malmö stads värdegrund - respekt, engagemang och kreativitet. Den är helt i linje med hur jag vill arbeta gentemot kollegor och människor jag möter i min yrkesroll. Malmö stad är en organisation som ger mig stora möjligheter till att både ha en variationsrik och stimulerande arbetsvardag och till att utvecklas i min roll som socionom.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad?

De utvecklingsmöjligheter som finns här syftar till att du som medarbetare ska kunna känna dig trygg i din yrkesroll, samt till att du utifrån din egen ambitionsnivå ska kunna växa och utvecklas både som människa och inom din profession. Jag har exempelvis fått möjlighet att utvecklas genom interna utbildningar, men också via möjligheten till nya uppdrag. I detta avseende är det få organisationer som kan slå Malmö stad med dess enorma bredd på spännande befattningar och verksamheter. Som representant för min avdelning får jag även vara med och skapa framtidens socialtjänst i samverkan med andra, genom att ständigt utveckla verksamheten för att på bästa sätt möta de hjälpbehov som finns hos Malmöborna. Min arbetsplats ger mig möjlighet till detta!

sv