$left
$middle

Sommarjobba inom ekonomiskt bistånd

Ta chansen att hjälpa fler Malmöbor till egen försörjning!

Man står vid växt och ser glad ut.

För att kunna sommarjobba inom ekonomiskt bistånd krävs det att du har en pågående eller avslutad socionomutbildning. Därför är socionomstudenter eller nyblivna socionomer den största gruppen vi rekryterar till dessa sommarjobb. Är du socionomstudent just nu så krävs det också att du har godkänt i socialrätt.

"Stödet från kollegor och arbetsgivare gjorde mig motiverad!"

Rim började sommarjobba inom ekonomiskt bistånd 2021, sedan jobbade hon extra vid behov under hösten då hon fortfarande studerade. I januari 2022 tog hon examen och fick ett vikariat. Nu är hon tillsvidareanställd.

Hur var det att sommarjobba hos oss?

– Man vikarierar för en ordinarie socialsekreterare. Uppdraget handlar främst om att handlägga och hantera ansökningar om ekonomiskt bistånd. Det innebär att man utifrån lagstiftningen fattar beslut om ekonomiskt bistånd. Det innebär också att man ska jobba med socialt arbete, motivations- och klientarbete, för att hitta lösningar till var och en att komma vidare med sina liv. Det är alltså både administrativt, mycket juridik och många klientkontakter. Gillar man den mixen så är det ett helt perfekt jobb!

Hur kom det sig att du blev kvar hos oss?

– Stödet från kollegor och arbetsgivare gjorde mig motiverad till att jag ville fortsätta jobba här! Vi har frihet att lägga upp arbetet inom angivna ramar då det finns en tillit att man som sommarjobbare kommer att fixa det, men det finns också en öppenhet för att söka hjälp och stöd från kollegor och chefer.

Vad vill du säga till socionomstudenter som läser detta?

– Ett sommarjobb som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd är jättebra!

Man jobbar med hela människan, både praktiskt och administrativt. Man har eget ansvar i sitt arbete och får själv lägga upp det. Det är en bra erfarenhet i framtiden att ha jobbat med myndighetsutövning, man får användning av sina kunskaper från utbildningen och lär sig mycket om samhället!

Rekryteringsprocessen för sommarjobb

Rekryteringen av sommarjobbare till ekonomiskt bistånd är arbetsmarknads- och socialförvaltningens största rekrytering och en av de mest intensiva. Annonsen ligger ute under februari och de sista erbjudanden om jobb sker i april.

Vårt behov brukar vara mellan 50-70 sommarvikarier, och vi intervjuar ungefär 120 personer varje år.

Har du några frågor om rekryteringsprocessen inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen kan du kontakta förvaltningens rekryteringsenhet på asf.rekrytering@malmo.se.

OBS! Ansökningar sker genom annonsen under annonseringstiden.

Sök tjänsten som sommarvikarie hos oss!

sv