$left
$middle
"Det är härligt att kunna peppa projektledarna och stötta dem så att projekten hela tiden kommer framåt."
Stina Janzon
Stråkprojektledare

Stina vill göra infrastrukturen så bra som möjligt för Malmöborna

Stina Janzon är civilingenjören som älskar att jobba för en helhetssyn när vi bygger stad. De senaste sex åren har hon jobbat på fastighets- och gatukontoret. Nu har hon en roll där hon samordnar förvaltningens projekt kring inom MalmöExpressen-linjerna 4 och 10.

Per Wisenborn står vid en väg med trafik i bakgrunden.

Vad gör du på ditt jobb?

Min titel är ”stråkprojektledare”. Det innebär att jag har ett samordningsansvar för ett antal infrastrukturprojekt utmed ett stråk: i detta fall ett kollektivtrafikstråk inom den satsning som är ”Ramavtal 8 Storstad Malmö”. Ramavtal 8 Storstad Malmö är ett omfattande projekt som staten, Malmö stad och Region Skåne står bakom. Många nya bostäder ska byggas, nya busstråk för MalmöExpressen ska tas fram och nya cykelbanor ska dras.

Jag koordinerar projekten längs MalmöExpressen linje 4 och 10. Vi bygger inte bara kollektivtrafikstråk och cykelbanor för de olika linjerna, utmed stråken ska vi även bygga bostäder, få in grönska och andra inslag som gör stadsmiljön attraktiv. Varje projekt längs stråken har sina projektledare, och min uppgift är att stötta dem, samordna projekten och se till att vi håller den ganska tajta tidplanen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag tycker att det är väldigt roligt med samhällsbyggnadsfrågor. Som stråkprojektledare får jag en helhetssyn på alla projekt som ingår i byggandet av Malmö kring ”mina” kollektivtrafikstråk. Det är också härligt att kunna peppa projektledarna och stötta dem så att projekten hela tiden kommer framåt. Ibland är det såklart utmaningar också. Att bygga om eller bygga nytt i befintlig stad är inte lätt. Det är mycket att ta hänsyn till, och staden måste funka även när vi bygger såklart. Vi stöter hela tiden stöter på frågor som kan kräva kompromisser, och det måste man vara beredd på. Men till syvende och sist är det fantastiskt att få jobba med att göra det så bra som möjligt för Malmöborna! Inte bara dagens Malmöbor, utan även morgondagens. Dessutom har jag roligt på jobbet, med härliga kollegor.

Vad har du för bakgrund?

Jag är civilingenjör inom väg och vatten och har jobbat länge som trafikplanerare. Innan jag fick den roll jag har idag jobbade jag som projektledare på samma förvaltning – fastighets- och gatukontoret. De erfarenheterna tar jag med mig idag när jag har en samordnande roll för många olika projekt: Jag vet vilka svårigheter och utmaningar en projektledare möter.


Om Ramavtal 8 Storstad Malmö

Malmö stad, Region Skåne och staten har genom Sverigeförhandlingen ingått Ramavtal 8 Storstad Malmö.

I detta avtal ingår:

  • 26 750 nya bostäder
  • Fyra nya busstråk anpassade för MalmöExpresser (helelektrifierade stadsbusslinjer) samt tre elbusslinjer
  • Tre mil nya cykelbanor (totalt 14 projekt)
  • Utbyggd Pågatågstrafik till Lomma/Kävlinge

Kollektivtrafikprojekten finansieras genom ett 50 procentigt bidrag från staten (25 procent för cykelbanorna), under förutsättning av Malmö stad ser till att det byggs bostäder.

Bostäderna ska stå klara 2035, infrastrukturprojekten ska vara genomförda 2031.

sv