$left
$middle
"Jag har jobbat 12 år med exploatering och det finns fortfarande möten där jag lär mig enormt mycket. Ingen dag är den andra lik."
Camille Ploujoux
Exploateringsingenjör

Med fokus på hållbar stadsutveckling

Camille Ploujoux är exploateringsingenjör och projektledare på fastighets- och gatukontoret i Malmö. Där jobbar hon tillsammans med sina kollegor för att skapa hållbara allmänplatser för stadens alla invånare.

Camille står i Hyllie stadspark

Hyllie växter snabbt. Hyllievångsparken ska bli lika stor som Folkets Park när den är helt klar.

Vad gör du på ditt jobb?

En stor del av vårt arbete består av att ta över efter Stadsbyggnadskontorets detaljplaneringsarbete, vi är den förvaltning som genomför själva projekten. På Fastighets- och gatukontoret skapar vi allmänplatser, utför markförvärv och upplåter tomter. Så gator, torg och parker är det vi sysslar med.

När jag började här var mitt första projekt Sege Park vars mål är att bli Malmös skyltfönster vad gäller hållbarhet, cirkulär ekonomi och delning. Nu jobbar vi för att det cirkulära tänket som introducerades där ska bli normen i alla byggprojekt. Idag jobbar jag faktisk bara i Hyllie. Där handlar det om att hitta en balans mellan stadsdelens utveckling och grönområdena. Kontrasten är väldigt spännande. Mitt i Södra Hyllie håller vi på med att utveckla Hyllievångsparken som ska bli lika stor som Folkets Park. Där kommer man kunna odla, plocka blommor, leka och en massa annat.

Vi tittar på hur det ska byggas, material och så vidare. Därför har vi stort utrymme att påverka och se till att det görs på ett hållbart sätt.

Vilken utbildning och bakgrund har du?

Jag är statsvetare i botten men jag läste även en magister inom exploatering på ingenjörsskolan Ecole Nationale des Ponts et Chaussées i Paris. Innan jag flyttade till Sverige jobbade jag på både privata och kommunala exploatering- och bostadsföretag i över sju år.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Väl i Sverige började jag som konsult gentemot Trafikverket och vissa kommuner men jag tycker att man har störst möjligheter att påverka när man sitter som beställare. Då är det lite mindre fokus på att generera vinst och man riktar sig i första hand mot allmänheten. På så vis får man ha ett lite större helikopterperspektiv och lära sig mer. Därför sökte jag mig till Malmö stad efter ett tag. Som beställare har vi en möjlighet och ett ansvar att beställa bra och hållbara saker, så det är där jag tror att man kan göra mest skillnad.

Camille sitter nedhukad och tar hand om växter i en låda.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad?

När du jobbar kommunalt har du väldigt stort utrymme att fördjupa din kunskap och nischa dig inom ett område som du brinner mer för. Därför har jag till exempel jobbat mycket med hållbarhetsfrågor.

Man får chansen att forma sitt jobb efter sina intressen och dit man vill. Utvecklingsmöjligheterna är därför ganska många och det är svårt att peka ut en specifik väg. Vill du ha mer ansvar kan du söka dig till en chefsposition och om du exempelvis nischar dig inom fastighetsrättsliga frågor öppnas en möjlighet att bli strateg. Det hänger ihop med vilken personlighet och vilka mål i karriären du har.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Just att det är så himla utvecklande! Man känner sig både erfaren och som en nybörjare på samma gång. Jag har jobbat 12 år med exploatering och det finns fortfarande möten där jag lär mig enormt mycket. Ingen dag är den andra lik. Ibland är man ute i fält och pratar med entreprenörer, nästa dag är det politiker eller boende. Man får hela tiden nya intryck. Det och kollegorna är det bästa med att jobba här.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka jobb i Malmö stad?

Det finn en risk att man fastnar rätt länge, haha. På gott då, inte ont. Det finns väldigt mycket att lära sig. Och utvecklingsmässigt finns det oändligt med möjligheter.

sv