$left
$middle

Hyllievångsparken

Hyllievångsparken är Hyllies egen stadsdelspark och kommer att bli lika stor som Malmö Folkets park. Här ges plats för lek, odling och umgänge, fruktlund och blomsterängar. Parken byggs i etapper. Den första delen blev klar sommaren 2021.

Här finns blomsterplanteringar, långbord med grillmöjligheter och en fruktlund där man gärna får plocka godsakerna: persika, mullbär, fikon, körsbär och äpplen. En förening för stadodling finns redan på plats.

På sikt blir den norra delen också parkens hjärta med café och växthus – en social plats som kan användas för olika ändamål året om. I väntan på byggnaderna finns här två beachvolleyplaner och andra aktiviteter

Temalekplats och klätterskog

Hösten 2023 öppnar en ny temalekplats i parken. Barn från Hyllievångsskolan har fått fantisera, inspirera och hjälpta till med temat för den nya lekplatsen som blir ”Den hemliga staden”. Här kommer det att gå att smyga undan och vara jättehemlig – men också klättra högst upp i ett torn och få utsikt över hela parken!

Längre söderut blir parken mer naturlik, med klätterskog, hagmark och längst i söder kommer framtidsskogen. I den här delen av parken planteras mindre trädplantor som ska få växa och bli stora på sikt och gräsytorna sås in med vilda blommor för att ge mat åt insekterna. 2025 beräknas all plantering vara klar. Efter några år kommer planteringen att behöva gallras. Vissa träd måste tas bort för att andra ska få ljus och kunna bli stora och fina.

Genom parken slingrar en bäckfåra som kommer att ta hand om vatten från bebyggelsen runt omkring, när det regnar. Vattnet och alla de olika växterna gör att både insekter och fåglar kommer att trivas. Av den anledningen är också belysningen lite mer sparsam i parkens södra delar. Många djur trivs bäst när det är mörkt på natten.

Gågata och uteserveringar

Längs parkens östra kant kommer Gimlegatan att byggas. Gimlegatan beräknas vara klar 2029. Gatan kommer att få många träd och sittplatser och förhoppningsvis blir det härliga uteserveringar här med utsikt över parken.

Nästan klar

Sommaren 2023 ska stigarna vara på plats så att det går att promenera genom hela parken. Hundrastgården kommer att öppna och för den som vill finns det faktiskt möjligt att rida. Längst i söder finns nämligen en ridpaddock för hästar.

2018 anordnade Malmö stad en arkitekttävling för den centrala parken i Hyllie. Nyréns arkitekter vann med förslaget ”Framtidens park är aldrig färdig”. Idén med förslaget är att parken inte bara ska bli en park att promenera i – det ska gå att delta i parkens utveckling. Redan idag finns det en stadsodling på plats i parken – och mer aktiviteter är på gång. Kanske kan det bli en kojbyggartävling eller lökplanteringsdag för Hyllies barn längre fram.

Foto 1, 3 och 4: Plot Studio. Foto 2: Miriam Preis. Foto 5: Eva Delshammar.

Karta över området

sv