$left
$middle

Hyllievångsparken

Hyllievångsparken är Hyllies egen stadsdelspark och kommer bli lika stor som Malmö Folkets park. Här ges plats för lek, odling och umgänge, fruktlund och blomsterängar. Parken byggs i etapper och är planerad att stå helt klar år 2029.

Den norra delen anläggs först och kommer fyllas med blomsterplaneringar, platsbyggda långbord med grillmöjligheter och en fruktlund där man gärna får plocka godsakerna: persika, mullbär, fikon, körsbär och äpplen. Det kommer också erbjudas plats för egen odling.

På sikt blir detta också parkens hjärta med restaurang och växthus med ständig grönska – en social plats som kan användas för olika ändamål året om. Innan detta står klart får den norra delen en tillfällig yta.

Från sommaren 2021 finns här plats för foodtrucks och under de kommande åren kan här bli både containercafé och spelplats för Sommarscen Malmö.

Temalekplats och klätterskog

I parkens andra etapp anläggs Hyllies egen temalekplats: Lilla Hyllie. Denna planeras ha byggnation som tema. Planerad invigning är år 2022.

Här blir parkens karaktär mer naturlik, med klätterskog, hagmark och längst i söder kommer framtidsskogen. Genom parken slingrar en bäckfåra som också renar och fördröjer dagvatten från bebyggelsen öster om parken. I parkens sydvästra hörn kommer det finnas en skyfallssänka.

Parken får flera promenadstigar och i parkens östra kant möts bebyggelsen med en urban vistelseyta med lek- och umgängesfunktioner, Parkhyllan, som också är en gångfartsgata för trafik till i huvudsak den kommande bebyggelsen öster om parken.

Under år 2022 ska stigarna vara på plats så att det går att promenera genom hela parken.

Karta över området

sv