$left
$middle

Sege Park

En ny stadsdel växer fram i Sege Park, ett område med en spännande historia och lummig grönska. Flera av de befintliga byggnaderna i området har höga kulturhistoriska värden och den uppväxta parkmiljön ger förutsättningar för en god livsmiljö.

Sege Park är ett närmast unikt exploateringsområde i och med den befintliga parkmiljön som bevaras och utvecklas. En stor del av träden i Sege Park är planterade på 1930-talet och har under sina närmare 100 år växt upp till karaktärsfulla pjäser med stora ekologiska, estetiska och känslomässiga värden.

Området har även en tydlig inriktning mot hållbar utveckling - framförallt vad gäller energiproduktion och energieffektivisering.

Flera byggherrar är igång med sina projekt i Sege Park och de första boende förväntas kunna flytta in redan i slutet av året.

Innehåll

Aktuellt och nyheter

Boklok bygger klimatsmarta lägenheter i Sege Park

Grönhult i Sege Park blir BoKloks första plusenergihus och företagets mest hållbara projekt hittills. Den totala energianvändningen i huset beräknas bli 90% lägre än dagens krav för nyproduktion. För att kunna följa upp husets klimatpåverkan, och lära sig mer om dess drift- och beteendemönster, kommer Boklok att behålla tre lägenheter.

ACCESS - projektet som motverkar smutsiga och dyra effekttoppar

Malmö stad och Parkering Malmö är i full gång med pilotprojektet ACCESS. Det nya parkeringshuset i Sege Park ska fungera som en energihubb för framtida energisystem. Syftet är att skapa smarta lösningar för att jämna ut effekttoppar på det befintliga elnätet och därmed använda energin på ett klimatvänligt sätt, oavsett om det råder energibrist eller inte.

Fem frågor om energiarbetet i Sege Park till Rebecca Pochill

Rebecca Pochill, energiingenjör hos Eon, berättar att den digitala fjärrvärme som planeras för Sege Park inte bara är till nytta för de boende i Sege Park utan även till resten av Malmö, eftersom varje byggnad kan bidra med ett litet värmelager i fjärrvärmenätet.

sv