$left
$middle

Nu invigs nya Segeparken

Parken som har funnits i snart hundra år har inte bara fått ny växtlighet utan även helt nya funktioner som lekplats, grillplats, hundrastgård och en toalett. För att fira detta bjuder Malmö stad in till invigning lördag 13 maj med tal, fika och aktiviteter för hela familjen.

Segeparken har en lummig och uppväxt parkmiljö som anlades redan på 1930-talet, delvis tillsammans med patienter på dåvarande Östra sjukhuset. I den nya Segeparken har det skapats flera inbjudande mötesplatser enligt önskemål från barn och unga i området. På plats finns nu en ny lekplats med naturtema, grillplats intill den vackra dammen och en hundrastgård. En toalettbyggnad i anslutning till lekplatsen har också tillkommit.

– Det är kul att det är just parken som är först att bli klar nu när boende har börjat flytta in i Sege Park. Målet är att både vuxna och barn ska ha glädje av dessa platser i sin vardag och kunna mötas här på olika sätt, säger Elin Einarsson, landskapsarkitekt på fastighets- och gatukontoret.

Hela Sege Park har ett tydligt fokus på hållbarhet och parken är inget undantag. För att skapa en stor biologisk mångfald har de stora träden bevarats, holkar för fåglar och fladdermöss har satts upp, död spillved fått ligga kvar, gräsmattor förvandlas till äng och mer blommande buskar och träd har planterats för att gynna insekter och djur. Det skapas också plats för områdets regnvatten i parkens mitt där en skålad gräsyta fördröjer stora regn.

Lekplats med kojor, ekollon och skogsdjur

På den nya lekplatsen kan barn leka omgivna av skog och grönska. Lekytorna har en naturnära utformning med mjuk träflis, klätterställning i trä utformade som kastanjer och ekollon samt ett högt torn där man kan blicka ut över trädkronor och fågelholkar. I skogsbrynet, bland de stora träden, finns inte bara en stor trädkoja utan även en labyrint av rishäckar och en utmanande hinderbana.

– Vi har velat förstärka naturkänslan, för att detta är en av få platser i Malmö där känslan av bokskog infinner sig. Därför har vi valt att placera lekplatsen precis intill skogen för att leken också ska fortsätta inne bland träden, säger Elin Einarsson, landskapsarkitekt på fastighets- och gatukontoret.

En mer tillgänglig park

För att öppna upp Sege Park mot de områden som finns runt omkring, har det satsats på bättre gång- och cykelstråk i hela parken. Genom skogsridån finns ett asfalterat stråk med ny belysning. Detta för att både öka tillgängligheten och trygghetskänsla. Arbetet har också resulterat i att tidigare stängsel har plockats bort och fler ingångar till parken har skapats.

Invigning av Segeparken 13 maj

Program

  • 13.15 Invigning av Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden
  • 13.25 Elin Einarsson landskapsarkitekt från Malmö stad berättar om parken

Aktiviteter kl. 13.30-16.00

  • Tipsrunda och sagostund med Kirsebergs bibliotek
  • Sticklingsbyte och leksaksbyte med studiecirkeln Omställarna i Sege Park
  • Fika och fiskedamm med Fairtrade City

Trädvandring kl. 14.30

  • Guidad tur i Segeparken med trädexpert Magnus Svensson, Malmö stad

Plats

Invigningen håller till vid den nya lekplatsen i Segeparken.

Välkommen!

sv
sv