Ramavtal 8 Storstad Malmö

Med Ramavtal 8 Storstad Malmö blir det möjligt att på kortare tid förverkliga en vision om ett helt och hållbart Malmö, där den utbyggda kollektivtrafiken skapar förutsättningar för att kunna hålla en hög takt på bostadsbyggandet.

Malmö stad, Region Skåne och staten har genom Sverigeförhandlingen ingått Ramavtal 8 Storstad Malmö.

I detta avtal ingår:

  • 26 750 nya bostäder
  • Fyra nya busstråk anpassade för MalmöExpresser (helelektrifierade stadsbusslinjer) samt tre elbusslinjer
  • Tre mil nya cykelbanor (totalt 14 projekt)
  • Utbyggd Pågatågstrafik till Lomma/Kävlinge

Kollektivtrafikprojekten finansieras genom ett 50 procentigt bidrag från staten (25 procent för cykelbanorna), under förutsättning av Malmö stad ser till att det byggs bostäder.

Bostäderna ska stå klara 2035, infrastrukturprojekten ska vara genomförda 2031.

MEX 4: Malmö stads planer för Erikslustgatan/Linnégatan

Nya cykelbanor på båda sidor om gatan, fler väderskydd vid busshållplatserna och fler välmående rosor. Så kan det bli på Erikslustvägen/Linnégatan när vi bygger om om ett par år.

Illustration av Eriklustvägen-Linnégatan enligt Malmö stads förslag på utformning.

Så här kan Linnégatan i närheten av Stjärnplan se ut, enligt Malmö stads förslag på utformning. Bild: Sweco