$left
$middle
"Det bästa med mitt jobb är den nära kontakt vi har med omvärlden. Vi är öppna för nya innovationer, och jobbar ständigt för att hitta lösningar för att förbättra staden."
Per Wisenborn
Trafikplanerare

Per arbetar för ett säkert och hållbart resande för alla Malmöbor

Per pendlar dagligen från Dalby till arbetet som trafikplanerare på fastighets- och gatukontoret. Inte sällan passar han på att jobba på bussen. Tillsammans med sina kollegor arbetar han för ett mer hållbart Malmö , med ökad trafiksäkerhet och hållbar mobilitet.

Per Wisenborn står vid en väg med trafik i bakgrunden.

Per står vid Amiralsgatan som han var med och planerade för att öka tillgängligheten för Malmöexpressbussarna som trafikerar gatan. Foto: Daniel Nore

Vad gör du på ditt jobb?

Jag jobbar som trafikplanerare med fokus på stadsutveckling och trafiksäkerhetsfrågor i olika skeden och projekt. Frågor som ”Vad ska vi göra på en plats där vi ser att det finns olycksproblem?” och ”Hur tar vi oss an en ny trafikkorsning?” är typiska för mitt arbete.

Min roll innebär mestadels att vara ett stöd i utredningar, utformnings- och åtgärdsplanering av olika trafikprojekt och att svara för trafikfrågor i olika projekt och program på kommunen, nationellt och internationellt. Jag är också kontaktperson för vissa av Malmös trafikfrågor till Sveriges Kommuner och Regioner. Jag ingår till exempel i ett nätverk hos Sveriges Kommuner och Regioner och arbetar i ett EU-projekt om hur vi på ett bättre sätt kan omvandla gamla infartsleder till staden.

Till exempel har jag varit projektledare för infrastrukturen för Malmöexpressen, busslinje 5, som går längs Amiralsgatan. Jag har också varit involverad i planeringen av Öresundsmetron, allt från hur tunneln ska grävas fram till vad ett sådant projekt får för miljö- och samhällseffekter. För den gällande trafiksäkerhetsstrategin har jag deltagit med analyser och bidragit i framtagande av insatsområdena. Kortfattat är jag idag mer utav en rådgivare än en genomförare.

Hur hittade du till Malmö Stad?

Mina första två jobb var under fem år först som konsult och sen som statligt anställd planerare på dåvarande Vägverket, därefter fann jag Malmö stad. 2005 blev jag anställd som trafikplanerare på dåvarande gatukontoret, så jag har jobbat här ganska länge nu. Malmö kommun är stort och Malmö stad en stor organisation, vilket gör att jag har möjligheten att jobba med flera utvecklingsfrågor inom till exempel stadsplanering och miljöfrågor. Det tycker jag är coolt!

Med hemmet i Dalby pendlar jag dagligen till Stadshuset. Bussen stannar strax utanför både hemmet och arbetsplatsen, så det är väldigt bekvämt. Jag brukar faktiskt passa på att jobba på bussen!

Utbildningen på Lunds tekniska högskola gav mig en jättebra grund att stå på när det gäller grundkunskap och kontakter i branschen.

Vad är det bästa med att jobba med just det du gör?

Det bästa med mitt jobb är den nära kontakt vi har med omvärlden. Vi är öppna för nya innovationer, och jobbar ständigt för att hitta lösningar för att förbättra staden.

Till exempel finns det väldigt mycket forskning om gåendes säkerhet och olycksrisker, sådant uppdaterar vi oss alltid om och försöker hitta bra lösningar, men det handlar också om att vara uthållig och fortsätta med redan fungerande lösningar för att kunna se att det händer saker i det långa loppet.

I Malmö stad satsar vi mycket på att förbättra kollektivtrafiken, cykeltrafiken och för de gående. Men vi måste alltid göra avvägningar mellan olika anspråk i staden. Det är i princip alltid ett begränsat utrymme.

I praktiken behövs det alltid en kompromiss och det är där jag och mina kollegor skissar, (ofta för hand) och behöver vända på olika stenar tillsammans med många olika intressenter för att finna godalösningar utifrån de mål vi har.

Vad är det bästa med Malmö stad som arbetsgivare?

Jag tycker att det finns goda chanser att prova på olika roller. Just nu har jag en roll mer som en rådgivare i olika frågor, men jag har tidigare också varit både projektledare och chef.

Men det bästa är kollegorna. Jag inspireras mycket av alla medarbetares idealdriv - vi vill alla värna om staden Malmö. Som anställd får jag möjlighet att bidra till att Malmö som stad är i ständig utveckling.

sv