$left
$middle

Anställning och lön

Inför din anställning som korttidsvikarie kommer vi överens om den timlön som ska gälla för dig. Lönen sätts utifrån din erfarenhet och kompetens.

Som timavlönad får du lönen utbetald månaden efter utfört arbete. Beroende på din arbetstid tjänar du in semesterdagar eller får semesterersättning utbetald för varje arbetad timme. Semesterersättningen motsvarar minst 12 procent av din timlön.

Som vikarie lägger du in de timmar du vill arbeta i vårt system Vikariebanken. Du blir inbokad om behov uppstår för de arbetstillfällen som du har lagt in. Du anställs de timmar/dagar som det sker en bokning i Vikariebankssytemet.

Verksamheternas behov kan dyka upp plötsligt och du förväntas kunna arbeta med kort varsel, i vissa fall redan samma dag. Det under förutsättning att du har en tillgänglig tid i din kalender.

Arbetet som timavlönad vikarie ställer höga krav på flexibilitet, samarbetsförmåga och social kompetens eftersom du ofta byter arbetsplats. Detta innebär att du måste trivas med att arbeta på många olika arbetsplatser och ha lätt för att anpassa dig till nya arbetssätt och rutiner.

sv