$left
$middle

Rekrytering och introduktion

För att arbeta som vikarie inom Malmö stad måste du genomgå en rekryteringsprocess. Processen ser olika ut i respektive förvaltning och du kan läsa mer om rekryteringen i annonserna för respektive uppdrag. Under vissa perioder kan en förvaltning ha stängt för nya ansökningar.

För att arbeta inom förskola och grundskola måste du lämna in ett giltigt utdrag ut belastningsregistret från polisen. Tänk på att det kan ta upp mot tre veckor innan du får hem belastningsregistret.

Efter att du genomgått en rekryteringsprocess kommer du att få ta del av en introduktion till arbetet som vikarie på respektive förvaltning. Introduktionen skiljer sig åt mellan förvaltningarna då exempelvis bredvid gång kan vara en del i introduktionen.

Du kommer att få inloggningsuppgifter till systemet Vikariebanken och du kan då lägga upp tillgänglig tid som du kan arbeta.

sv