Välkommen till hälsa-, vård- och omsorgs­förvaltningen

Vår förvaltning ansvarar för det som i dagligt tal kallas äldreomsorg, men som rymmer så mycket mer. Hos oss bidrar du till äldres trygghet, hälsa och möjlighet till ett rikt liv. Dessutom sätter vi dig som medarbetare i centrum.

Sök jobb som sjuksköterska

Läs mer om sjuksköterskor som arbetar hos oss och sök lediga jobb!

Vad vi gör

När vi blir äldre eller sjuka måste samhället finnas där. Vi på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen utför våra uppdrag varje dag, dygnet runt, året runt. Vår uppgift är att ge bästa möjliga stöd, omsorg och vård till de Malmöbor som behöver oss.

Man sitter vid bord och målar.

Vad vi erbjuder dig

Meningsfullhet, trygghet och utvecklingsmöjligheter. Det kännetecknar våra cirka 70 olika yrken inom 130 verksamheter.

Man i rullstol tittar ner mot en yngre man som hukar.

Var vi finns

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens arbetsplatser finns över hela vår vackra stad. Antingen på något av våra olika äldreboenden, på en mötesplats, i en dagverksamhet eller i någons egna hem.

Vardagen på jobbet inom hälsa, vård och omsorg

Silviasystrarnas kunskap ger ringar på vattnet

Att göra skillnad, utvecklas, kunna hjälpa kollegor, bättre se helheten och ge anhöriga stöd. Det är några av de skäl som kommer upp när Malmö stads tre senast utexaminerade Silviasystrar – undersköterskor specialiserade på demensvård – berättar varför de valde att gå utbildningen.

Satsning på arbetsterapeuter inom Malmös äldreomsorg

Enligt en prognos från Arbetsförmedlingen är arbetsterapeuter ett av yrkena med störst jobbchanser nu och fem år framåt. Det behövs många arbetsterapeuter till hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamheter och detta behov har Friderike Svendsen och Charlotte Grip, sektionschefer inom särskilt boende respektive ordinärt boende, tydligt kunnat se.

Mer information om hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Jobba som vikarie

Som vikarie har du ett omväxlande jobb med möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser. Du väljer själv dina arbetstider och kan skaffa dig arbetslivserfarenhet inom ett område som du är intresserad av. Välkommen med din ansökan till Malmö stads vikariebanker.

Lönestatistik

Här kan du se lönestatistik för månadsavlönade medarbetare inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad. Statistiken är över löner per december 2022 och redovisas för yrkesgrupper med mer än tio anställda. Lönestatistiken öppnas som pdf-dokument.

Utdrag från belastningsregistret

När du söker jobb i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen kommer vi att be dig visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Du begär själv ut ett utdrag. Blanketten du ska använda och mer information om hur du gör hittar du på Polisens hemsida..

Vilka utvecklingsmöjligheter finns

Det sägs ofta att ett företags viktigaste resurs är de anställda. För oss är det bokstavligen så. Det vi levererar är ingen vara eller produkt, utan istället möten mellan människor där god service, omtanke och respekt är de viktigaste värdena.

Vad är viktigast för oss

Vårt uppdrag är att erbjuda bästa möjliga hälsa, vård och omsorg åt äldre eller sjuka Malmöbor. Det är en utmaning som vi tar oss an med både ödmjukhet, engagemang och framtidstro. Vi har en devis som säger att varje dag är viktigast.

Vem jobbar hos oss

Bokstavligen en mångfald av människor! Vi har ett åldersspann från 18 år upp till en bit över pensionsåldern. Över hälften av våra medarbetare har utländsk bakgrund. Vi har högutbildade med lång erfarenhet som lockas av att vara med och påverka och driva utveckling.

sv