Välkommen till hälsa-, vård- och omsorgs­förvaltningen

Vår förvaltning ansvarar för det som i dagligt tal kallas äldreomsorg, men som rymmer så mycket mer. Hos oss bidrar du till äldres trygghet, hälsa och möjlighet till ett rikt liv. Dessutom sätter vi dig som medarbetare i centrum.

Vad vi gör

När vi blir äldre eller sjuka måste samhället finnas där. Vi på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen utför våra uppdrag varje dag, dygnet runt, året runt. Vår uppgift är att ge bästa möjliga stöd, omsorg och vård till de Malmöbor som behöver oss.

Man sitter vid bord och målar.

Vad vi erbjuder dig

Meningsfullhet, trygghet och utvecklingsmöjligheter. Det kännetecknar våra cirka 70 olika yrken inom 130 verksamheter.

Man i rullstol tittar ner mot en yngre man som hukar.

Var vi finns

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens arbetsplatser finns över hela vår vackra stad. Antingen på något av våra olika äldreboenden, på en mötesplats, i en dagverksamhet eller i någons egna hem.

Vardagen på jobbet inom hälsa, vård och omsorg

Full fart mot 100 procent heltid

Från 67 till 88,5 procent heltidstjänster. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en förflyttning som ger positiva effekter både för medarbetare och vårdtagare. Men resan dit har inte varit enkel och än är inte målet helt uppnått.

Utveckling och förändring håller jobbet intressant

De har arbetat med vård och omsorg i Malmö stad i nio respektive 17 år. De har varken saknat möjligheter att byta arbetsgivare eller yrkesspår – ändå är båda kvar och planerar att så förbli. – Så länge jobbet fortsätter att utveckla mig så kommer jag inte härifrån, säger Petra Kryhl, distriktssjuksköterska. Linda Ganton, arbetsterapeut, håller med.

Gunilla stöttar dagens och framtidens sjuksköterskor

Varje termin tar hälsa, vård och omsorg emot sjuksköterskestudenter som ska praktisera i verksamheten som en del av sin utbildning. – Våra framtida kollegor ska få bästa möjliga förutsättningar under sin tid hos oss, säger Gunilla Carsten som har anställts som klinisk lärare. Uppdraget är att utveckla praktiken och stötta förvaltningens sjuksköterskor i deras roll som handledare.

Mer information om hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

sv