Vilka utvecklingsmöjligheter finns

Det sägs ofta att ett företags viktigaste resurs är de anställda. För oss är det bokstavligen så. Det vi levererar är ingen vara eller produkt, utan istället möten mellan människor där god service, omtanke och respekt är de viktigaste värdena.

Kvinna sitter vid dator med headset.

Det gör att vi ställer höga krav på dig som söker och får ett arbete hos oss. Samtidigt ställer vi höga krav på oss själva att ge dig det stöd och de utvecklingsmöjligheter du behöver.

När vi frågar våra medarbetare vad de själva uppskattar med att jobba hos oss så är det ofta vår förvaltnings storlek, bredd och styrka som kommer på tal. Det finns en stabilitet i vår organisation som både ger trygghet och goda möjligheter till utveckling och kompetenshöjning.

Skräddarsydda utbildningar

Förvaltningens har åtta egna utbildare som nyligen organiserats i ett särskilt kompetenscentrum som analyserar behov, utvärderar insatser och planerar utbildningar för våra medarbetare.

Våra medarbetare får tillgång till en bas av utbildningar via vår digitala utbildningsportal Lärkan. Vi erbjuder utbildningar inom läkemedel, förflyttning, hjälpmedel, demens och psykiatri samt en särskild utbildning till avancerad undersköterska.

Två av våra mest uppskattade specialistutbildningar är skräddarsydda för vår förvaltning, och medarbetarna går utbildningen på arbetstid. Det är Omvårdnad och medicinsk vård inom hemsjukvården (7,5 hp) för sjuksköterskor och Avancerad vård och rehabilitering i hemsjukvården (7,5 hp) för arbets- och fysioterapeuter.

Stöd och vägledning

Vi har gott om egna specialister och stödfunktioner som kan bidra i det vardagliga arbetet.

Som chef kan du få tillgång till ett särskilt chefsstöd och vägledning i kommunikativt ledarskap. Våra ledarforumsevent, då alla våra drygt 200 chefer samlas för fördjupning och reflektion, är uppskattade inslag i chefsarbetet. Malmö stad erbjuder även utvecklingsprogram för blivande och nuvarande chefer.

För den medarbetare som vill fördjupa sig inom ett relevant ämne finns möjligheten att forska på deltid, som trainee på enheten för forskning och utveckling. Forskningsarbetet kan du läsa mer om här.

sv