Bra introduktion och ett varmt välkomnande gjorde valet lätt för Matilda

Matilda Palm arbetar som sjuksköterska på Malmö stads korttidsboende för rehabilitering. Att hon kan arbeta personcentrerat och får möjlighet att följa varje patients utveckling på väg mot deras mål gör att hon känner att arbetet är meningsfullt varje dag.

"Vi har många interna utbildningar som vi blir rekommenderade att gå. [...] Det är en stor fördel att vi får tid att utbilda oss på arbetstid och att det är något som prioriteras."

Matilda Palm, sjuksköterska korttidsboende

Matilda Palm, sjuksköterska korttidsboende.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

– När jag skulle söka jobb efter min sjuksköterskeexamen sommaren 2020 var jag på en del andra arbetsintervjuer också. Men jag tycker att det verkade roligt och utvecklande att arbeta med vård och rehabilitering för personer som kommer hem efter sjukhusvistelse och kommunen erbjöd en bra lön. Jag fick också ett väldigt välkomnande intryck av min chef som erbjöd att jag kunde gå bredvid ett tag och lära känna verksamheten. Därför valde jag att börja på korttiden i Malmö stad.

Hur ser en dag på jobbet ut för dig?

– Jag börjar morgonen med att gå igenom och planera dagen. Två gånger i veckan har läkarna sin rond där vi följer med som medicinskt ansvariga. Sen handlar mina arbetsuppgifter om allt från att delegera omvårdnadsuppgifter till undersköterskorna, samordna om patienten ska göra några besök på vårdavdelningar till att vara ute hos patienterna och se till det medicinska behovet.

Matilda Palm, sjuksköterska korttidsboende.

Hur ser din resa ut fram tills att du började här?

– Jag studerade till sjuksköterska i Kristianstad. Samtidigt bodde jag i Malmö och arbetade som undersköterska på sjukhuset på bland annat akutvårdsavdelningen och psykiatriavdelningen för barn. När jag var klar med studierna började jag här. Jag tycker att mina erfarenheter som undersköterska, både inom somatisk och psykiatrisk vård, har hjälpt mig mycket som sjuksköterska. Jag har fått en bra förståelse för undersköterskornas arbetsuppgifter och ansvar och då är det lättare för mig som sjuksköterska att få en överblick i hur jag ska planera arbetet och delegera uppgifter.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns för dig i Malmö stad?

– Vi har många interna utbildningar som vi blir rekommenderade att gå. Jag har bland annat gått utbildning i dialys och såromläggning. Jag har även sökt specialistutbildning för vård av äldre. Det är en stor fördel att vi får tid att utbilda oss på arbetstid och att det är något som prioriteras.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att jag får jobba tillsammans med mitt team! Vi kan verkligen ta tillvara på varandras kunskaper så att det blir så bra som möjligt. Patienterna är ju hos oss för att få rehabilitera sig efter en sjukdom och det är väldigt givande för mig som sjuksköterska att få hjälpa till i den resan mot deras mål.

Hur är det att jobba med vård inom Malmö stad jämfört med i region eller bemanningsföretag?

– När man jobbar inom kommunen tycker jag att man mer tid för patienten och kan arbeta individanpassat utifrån varje patient. En del som kommer till oss kan till exempel ha talsvårigheter efter en stroke och då är det viktigt att vi har tid att bemöta patienten på det sätt som behövs och inte stressa. Jag tycker också att vi arbetar närmare patienten och hinner sätta oss in i patientens bakgrund vilket i många fall spelar roll för hur vi sen lägger upp vårdplaneringen.

– En annan skillnad är att läkare bara finns i huset hos oss på korttiden på dagtid, inte helger och nätter. Men jag känner mig ändå trygg med att vi får den hjälp vi behöver och att hjälp inte finns så långt bort om det skulle hända något akut.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka jobb i Malmö stad?

– Ta chansen och sök till oss! Vi arbetar nära patienten och kan verkligen följa patientens utveckling, det tycker jag gör jobbet meningsfullt!

sv