Vad vi gör

När vi blir äldre eller sjuka måste samhället finnas där. Vi på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen utför våra uppdrag varje dag, dygnet runt, året runt. Vår uppgift är att ge bästa möjliga stöd, omsorg och vård till de Malmöbor som behöver oss.

Kvinna serverar melon till äldre kvinnor.

Hälsofrämjande och patientsäkert arbete

För att göra äldres vardag enklare och rikare arbetar vi hälsofrämjande och stärkande genom att anpassa stöd, omsorg och omvårdnad utifrån individens behov.

För att ha en hög patientsäkerhet och en god omvårdnad grundar vi som myndighet våra beslut och insatser på socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Hög kvalitet med individen i fokus

Vi har ett stort antal olika professioner som dagligen arbetar med kvalitetssäkring och förbättringar. Detta för att hålla en hög kvalitet på det stöd och den omsorg vi levererar inom hemtjänsten, hemsjukvården, myndighet och på våra olika boenden, mötesplatser och dagverksamheter.

Vi utgår ifrån individens behov och vi arbetar utifrån ett personcentrerat arbetssätt där också anhöriga och deras situation är en viktig del. Läs mer om arbetet riktat till anhöriga här.

Forskning och utveckling

Vi bedriver även egen forskning och spanar efter nya idéer och arbetsmetoder och välkomnar den senaste välfärdstekniken. Läs mer om vår forskning och utveckling här.

Att arbeta inom hälsa, vård och omsorg innebär ett stort ansvarstagande, men också unika möten och en känsla att få vara med och bidra på riktigt. Hos oss är varje dag den viktigaste.

sv