Forskning och utveckling inom vård, omsorg och stöd i Malmö stad

Här hittar du forskning och utveckling som finns på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Forskning och utvecklingsarbete tar fram ny kunskap och nya lösningar. Inom dessa tre förvaltningar i Malmö stad bedrivs forskning och utveckling inom LSS och funktionsnedsättning, hälsa, vård och omsorg, socialt område och stöd till anhöriga.

Kontakta oss

Funktionsstödsförvaltningen
fou@malmo.se

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
hvo.fou@malmo.se / fou@malmo.se

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
fou@malmo.se
sv