Forskningsprojekt

Här kan du ta del av FoU-projekt inom olika områden.

Forskningsprojekt inom LSS och funktionsnedsättning

Petra Björne, fil.dr. och FoU-koordinator i funktionsstödsförvaltningen, bedriver praktiknära forskning 2018-2021, finansierat av Forte, programmet för tillämpad forskning inom välfärden. Resultatet av forskningen ska bidra till bättre möjligheter att möta behoven hos personer med intellektuell funktionsnedsättning som har, eller riskerar att utveckla utmanande beteende.

Kort om den praktiknära forskningen

Petra Björnes forskargrupp undersöker utvecklingen av stödet för personer med utmanande beteende med utgångspunkt i det förändringsarbetet som påbörjats vid funktionsstödsförvaltningen 2018.

Forskargruppen ska identifiera organisatoriska faktorer som främjar eller hindrar utvecklingen av stöd och service-insatser. De studerar

  • tilltro till möjlig förändring
  • värdering av förändringen
  • kontextuella faktorer.

Tilltro till möjlig förändring är den grad medlemmar i organisationen tror att den planerade förändringen kommer vara möjlig. Värderingen av förändringen är den grad medlemmar i organisationen värderar den planerade förändringen. Kontextuella faktorer samlar tidigare erfarenheter, kunskaper och resurser, etcetera kring förändring och utveckling.

Datakällor år 1 (upprepas år 3):

  • avvikelserapporter
  • enkät om begränsande åtgärder
  • intervjuer
  • dokument.

Kontakt: petra.bjorne@malmo.se.

sv