Vad vi erbjuder dig

Meningsfullhet, trygghet och utvecklingsmöjligheter. Det kännetecknar våra cirka 70 olika yrken inom 130 verksamheter.

Äldre man sitter och målar med akvarellfärg.

En bredd av yrken i en stor förvaltning

De flesta av våra jobb finns inom hemtjänst, vårdboende, hemsjukvård, rehabilitering, ledsagning, avlösning och biståndshandläggning. Vi driver även mötesplatser och dagverksamheter för att bidra till människors hälsa och välmående.

Du som arbetar hos oss blir en del av cirka 5 500 medarbetare som tillsammans bildar en av Sveriges största förvaltningar för äldreomsorg. Våra största yrken är undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, sektionschefer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, biståndshandläggare, ledsagare och avlösare. För att vår organisation ska fungera som en helhet har vi ytterligare cirka 60 yrken hos oss. Här kan du läsa om några av dem.

Stora möjligheter till utveckling

Vår storlek ger kraft, stabilitet och trygghet i det vardagliga arbetet. Här finns även stora möjligheter för dig som vill vara med att driva utveckling och själv utvecklas.

Vi erbjuder trygga anställningar med heltid i fokus. Flera av våra tjänster innebär ett stort mått av självständighet i arbetet och ofta flexibla arbetstider.

Våra många specialister och ett särskilt kompetenscentrum med åtta egna utbildare bidrar till ett kontinuerligt lärande. En hjälpmedelscentral i egen regi uppskattas av våra medarbetare och bidrar till hög kvalitet och effektivitet i vårt rehabiliteringsarbete.

Är du särskilt intresserad av ett ämne som berikar våra verksamheter finns möjligheten att ansöka om att forska på deltid.

Som medarbetare omfattas du av Malmö stads förmåner och försäkringar, som till exempel friskvårdsbidrag, semesterväxling och tillägg till föräldraförsäkringen.

Detta är några av anledningarna till att vi har många medarbetare som stannar länge hos oss och som väljer att komma tillbaka.

sv