Välkommen till funktionsstödsförvaltningen

Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad är en av Sveriges största funktionsstödsförvaltningar. Vi arbetar med samlade insatser inom LSS och socialpsykiatri samt hälso- och sjukvård för Malmöbor med olika funktionsnedsättningar.

Odling, en del av funktionsstödsförvaltningens verksamheter i Malmö

Vad vi gör

Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad ansvarar för LSS-boenden, daglig verksamhet, socialpsykiatri, personlig assistans, boendestöd, ledsagare och avlösare samt svårt sjuka barn som vårdas i hemmet.

Medarbetare ingår i olika samarbeten inom förvaltningen och i Malmö stad. Externa samarbetspartners är primärvården, Skånes kommuner och universitet. Samarbeten berör LSS, socialpsykiatri samt hälso- och sjukvårdsfrågor. Vi arbetar även med tillgänglighet och samverkar med brukarorganisationer.

Hos oss arbetar du med att ge bästa tänkbara stöd och service samt hälso- och sjukvård för Malmöbor som behöver stöd i livet. Var med och skapa ett gott liv.

Mårten Andersson, medarbetare på funktionsstödsförvaltningen

Vad vi erbjuder dig

Kunskapsbaserat arbetssätt och kompetensutveckling inom LSS, socialpsykiatrin samt hälso- och sjukvård.

Enligt medarbetarna finns det flera fördelar med att arbeta i en av Sveriges största förvaltningar för LSS och socialpsykiatri. Vi har personalgrupper med olika bakgrunder och erfarenheter som samarbetar, vilket ger bra sammanhållning och arbetsglädje. En annan stor fördel är att medarbetarna kan fördjupa sig inom sitt område och har tillgång till forskning och rön.

Var vi finns

Funktionsstödsförvaltningens olika verksamheter finns där Malmöborna finns – i hela Malmö. Många medarbetare har nära till jobbet. Majoriteten av verksamheterna är också i närheten av kollektivtrafiken, vilket underlättar pendling. Verksamheterna är anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar. Ditt arbete kan vara i Malmöbornas hem och i samhället.

Vi har även stöd och service inom bland annat sport, fritid och kultur för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna utveckla sina intressen och ta del av det breda utbudet i Malmö.