Välkommen till funktionsstöds­förvaltningen

Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad är Sveriges största funktionsstödsförvaltning med samlade insatser inom LSS och socialpsykiatri samt hälso- och sjukvård för Malmöbor med olika funktionsnedsättningar.

Vad vi gör

När du jobbar inom funktionsstödsförvaltningen arbetar du med att ge bästa tänkbara stöd och service samt hälso- och sjukvård för Malmöbor som behöver stöd i livet. Var med och skapa ett gott liv. Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad ansvarar för LSS-boenden, daglig verksamhet, socialpsykiatri, personlig assistans, boendestöd, ledsagare och avlösare samt svårt sjuka barn som vårdas i hemmet.

Enligt medarbetarna finns det flera fördelar med att arbeta i Sveriges största förvaltning för LSS och socialpsykiatri. Vi har personalgrupper med olika bakgrunder och erfarenheter som samarbetar, vilket ger bra sammanhållning och arbetsglädje. En annan stor fördel är att medarbetarna kan fördjupa sig inom sitt område och har tillgång till forskning och rön.

Robert Alm, boendepedagog på cykel vid Nydalatorget

Vad vi erbjuder dig

Heltid som norm. Kunskapsbaserat arbetssätt och kompetensutveckling inom LSS, socialpsykiatrin samt hälso- och sjukvård.

Medarbetare ingår också i olika samarbeten inom förvaltningen och med andra förvaltningar i Malmö stad samt externa aktörer som primärvården, Kommunförbundet Skåne, högskolor och universitet inom bland annat pedagogiskt arbete inom LSS, återhämtningsperspektiv inom socialpsykiatrin samt hälso- och sjukvårdsfrågor.

Vi arbetar även med tillgänglighet och samverkar med brukarorganisationer.

Var vi finns

Funktionsstödsförvaltningens olika verksamheter finns där Malmöborna finns – i hela Malmö. Många medarbetare har nära till jobbet. Majoriteten av verksamheterna är också i närheten av kollektivtrafiken, vilket underlättar pendling. Verksamheterna är anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar. Ditt arbete kan vara i Malmöbornas hem och i samhället.

Vi har även stöd och service inom bland annat sport, fritid och kultur för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna utveckla sina intressen och ta del av det breda utbudet i Malmö.