$left
$middle

Välkommen till funktionsstödsförvaltningen

Vi är en av Sveriges största funktionsstödsförvaltningar. Här arbetar vi för allas rätt till god hälsa, en meningsfull vardag samt möjlighet till arbete och sysselsättning. För oss är det viktigt att alla ska kunna delta i samhället, utifrån sina egna förutsättningar.

Fem människor sitter vid ett bord och spelar ett brädspel. En man och en kvinna tittar på varandra och ler stort.

Vi skapar förutsättningarna för ett meningsfullt liv

Som anställd i funktionsstödsförvaltningen har du möjlighet att skapa en bättre vardag för Malmöbor, varje dag. Vi ansvarar för LSS-boenden, daglig verksamhet, socialpsykiatri, personlig assistans, boendestöd, ledsagare, avlösarservice och för svårt sjuka barn som behöver vårdas i hemmet. Vårt fokus är att ge bästa tänkbara stöd, service, hälso- och sjukvård till de Malmöbor som behöver hjälp i livet. Tillsammans skapar vi ett gott liv.

Kollage av porträtt på fyra medarbetare i funktionsstödsförvaltningen, två kvinnor och två män.

Vi vet att kompetensutveckling ger arbetsglädje

Hos oss är dina karriär- och utvecklingsmöjligheter många. Hos oss finns medarbetare i hela 65 olika yrkesroller. Vi tror att dina möjligheter till kompetensutveckling är en stark faktor för din arbetsglädje. Inom funktionsstödsförvaltningen kan du ta del av flertalet utbildningar, forskningsprojekt och ingå i traineeprogram. Vi tror på ett kunskapsbaserat arbetssätt, där vi både utvecklas som individer och som team. För oss är viktigt att du får utnyttja din potential till fullo.

En kvinna i rullstol bredvid en man som står upp och tittar på henne. De har på sig tjocka jackor, i bakgrunden syns havet och Öresundsbron.

Vi finns i hela staden, precis som Malmöbon

Våra verksamheter finns där Malmöbon finns – i hela staden. De flesta av oss har nära till jobbet, men alla våra verksamheter är enkla att pendla till. Beroende på vilket uppdrag du har kan din arbetsplats bland annat vara i Malmöbornas hem, ute i verksamheterna eller i stadsmiljön. Vi arbetar aktivt med att anordna sport-, fritid- och kulturaktiviteter riktade till personer med funktionsnedsättning. Alla invånare ska kunna ta del av Malmö på lika villkor.

Utdrag ur belastningsregistret

När du söker jobb eller praktik i funktionsstödsförvaltningen kommer vi att be dig visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Du ska själv begära ett utdrag från belastningsregistret.

Lönestatistik

Här kan du se lönestatistik för månadsavlönade. Statistiken visar löner per december 2023.

sv