$left
$middle

Välkommen till funktionsstödsförvaltningen

Vi är en av Sveriges största funktionsstödsförvaltningar. Här arbetar vi för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning. För att alla ska kunna delta i samhället, utifrån sina egna förutsättningar.

Odling, en del av funktionsstödsförvaltningens verksamheter i Malmö

Vi skapar förutsättningarna för ett gott liv

Som anställd i funktionsstödsförvaltningen har du möjlighet att skapa en bättre vardag för Malmöbor, varje dag. Vi ansvarar för LSS-boenden, daglig verksamhet, socialpsykiatri, personlig assistans, boendestöd, ledsagare, avlösarservice och för svårt sjuka barn som behöver vårdas i hemmet. Vi arbetar med att ge bästa tänkbara stöd, service, hälso- och sjukvård till de Malmöbor som behöver stöd i livet. Tillsammans skapar vi ett gott liv.

Mårten Andersson, medarbetare på funktionsstödsförvaltningen

Vi vet att kompetensutveckling ger arbetsglädje

Hos oss är dina karriär- och utvecklingsmöjligheter många. Bara i vår förvaltning finns medarbetare i hela 65 olika yrkesroller. Vi tror att dina möjligheter till kompetensutveckling är en stark faktor för din arbetsglädje. Inom förvaltningen kan du ta del av flertalet utbildningar, forskningsprojekt och ingå i traineeprogram. Vi tror på ett kunskapsbaserat arbetssätt, där vi både utvecklas som individer och som team. För oss är viktigt att du får utnyttja din potential till fullo.

Vi finns i hela staden, precis som Malmöbon

Våra verksamheter finns där Malmöbon finns – i hela staden. De flesta av oss har nära till jobbet, men alla våra verksamheter är enkla att pendla till. Beroende på vilket uppdrag du har kan din arbetsplats bland annat vara i Malmöbornas hem, ute i verksamheterna eller i stadsmiljön. Vi arbetar aktivt med att anordna sport-, fritid- och kulturaktiviteter riktade till personer med funktionsnedsättning, för all alla ska kunna ta del av Malmö på lika villkor.

sv