$left
$middle

Funktionsstödsförvaltningen ansvarar för stöd och service till personer med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning.

sv