$left
$middle

Förmåner

I Malmö stad strävar vi efter att du ska trivas och utvecklas på jobbet, ha balans i livet och en trygg anställning.
Många av de förmåner som du får ta del av som medarbetare hos oss styrs av vårt kollektiv avtal.
Läs mer fördjupat här

Nedan har vi kortfattat sammanfattat information kring några av våra förmåner.

Balans i livet

Trygg anställning

Din hälsa är viktig för oss

sv