$left
$middle

Förmåner

Som medarbetare i Malmö stad har du möjlighet till ett antal förmåner. Vi följer det gemensamma kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) och har nära samverkan med de fackliga organisationerna.

Här kan du läsa mer om de förmåner du kan ta del av som medarbetare i Malmö stad.

Balans i livet

Trygg anställning

Din hälsa

sv