$left
$middle

Mer om Malmö stad

Här har vi samlat länkar för dig som är intresserad av att veta mer om Malmö stad som arbetsgivare, hur vår organisation är uppbyggd och om våra mål.

Om Malmö stad som arbetsgivare

Malmö stad är en stor arbetsgivare. Vi är nästan 26 000 medarbetare som tillsammans arbetar inom ungefär 400 olika yrken. Det gör oss till en av de största arbetsgivarna i Skåne. I Malmö stads årliga personalredovisning följer vi upp och analyserar olika nyckeltal och områden med koppling till våra medarbetare.

Om Malmö stad som organisation

I Sveriges kommuner är det kommunfullmäktige som har högst beslutanderätt. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. De som gör verklighet av de politiska besluten är de som arbetar i Malmö stads förvaltningar. Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar, som alla har olika ansvarsområden.

Vision, mål och budget

Malmö stads viktigaste styrdokument är budgeten. Den innehåller kommunfullmäktiges vision, mål och uppdrag till nämnder och bolagsstyrelser i helägda bolag.

Om projekt, satsningar och arbetssätt i Malmö stad

Här kan du läsa om hur Malmö stad arbetar inom olika områden, med särskilda projekt och satsningar.

sv