$left
$middle

Söka jobb med skyddade personuppgifter

Har du skyddade personuppgifter och vill söka jobb i Malmö stad kan du välja mellan tre olika alternativ för att lämna din ansökan till oss. De är upp till dig som sökande att välja det som du känner dig mest bekväm med.

Lämna ansökan personligen

Lämna din ansökan personligen till rekryterande chef. Ansökan arkiveras i säkert förvar (brand- och inbrottssäkert arkivskåp).

Lämna ansökan via e-post eller post

Lämna din ansökan via e-post eller post med rekryterande chef som mottagare (kontaktuppgifter hittar du i annonsen). Eftersom Malmö stads e-post saknar kryptering är det inte en säker kanal. Du måste därför säkerställa att såväl din ansökan som e-postadress har avidentifieras om du väljer denna kanal. Ansökan arkiveras i säkert förvar (brand- och inbrottssäkert arkivskåp).

Digital ansökan med fiktiva personuppgifter

Göra en digital ansökan med fiktiva personuppgifter. Du som sökande ska då själv säkerställa att inga känsliga uppgifter registreras som kan avslöja dina personuppgifter, eftersom handlingen är offentlig och kan komma att begäras ut. Betyg och intyg ska inte inkluderas i ansökan utan kan tas med till intervju och arkiveras i säkert förvar.

Om du som sökande väljer att ansöka digitalt kan du lägga in uppgifter enligt följande exempel:

Namn: Anonym Sökande

Personnummer: 2001-01-01

Kontaktuppgifter: Här behöver vi ett telefonnummer eller en avidentifierad e-postadress som vi kan nå dig på.

CV: Om tidigare arbetsplatser eller lärosäten, ort och tidsperiod bedöms vara känsliga uppgifter kan dessa utelämnas ur ansökan. Det är dock viktigt att dina kompetenser framgår.

Kontakta oss

sv