Utvecklingsmöjligheter

Att du trivs på ditt jobb och får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll är viktigt för oss. I en stor organisation som vår finns många möjligheter för dig att växa och möta nya utmaningar.

Två personer sitter och pratar med varandra.

Vi vet att våra medarbetares kompetens är avgörande för våra verksamheter. Därför är det viktigt för oss att du som medarbetare utvecklas i din yrkesroll. Vår framgång bygger på att vi arbetar tillsammans och lär av varandra.

Karriärvägarna och utvecklingsmöjligheterna är många inom Malmö stad och ser olika ut för olika yrkesgrupper. Att Malmö stad är en stor arbetsgivare innebär möjligheter för dig att växa i din yrkesroll. Du kan bredda eller fördjupa din kompetens. Du kan byta jobb, eller till och med yrke– utan att byta arbetsgivare.

Här är några exempel på utvecklingsprogram som är tillgängliga för alla medarbetare i Malmö stad.

Utvecklingsprogram för framtida ledare

En karriärväg är att ta ett chefsansvar. För medarbetare som vill vara med och aktivt driva utvecklingen i Malmö stad genom ett framtida chefs- eller ledarskap finns utvecklingsprogrammet Framtida ledare. Programmet är en av flera vägar till chefs- och ledarrollen i Malmö stad.

Målsättningen med programmet är att ge framtida chefer en plattform och verktyg för att utveckla sitt ledarskap, och för att utveckla kombinationen av ett gott ledarskap och uppdraget som chef i Malmö stad.

Ledarskapsutveckling, chefsgrupper och mentorskap

I Malmö stad vill vi attrahera, behålla och utveckla chefer. Därför genomför vi kontinuerligt utbildningar och utvecklingsprogram för chefer på olika nivåer. Genom dem får du möjlighet att utveckla din förmågan att leda medarbetare, men även dig själv och den verksamhet du har ansvar för.

För dig som erfaren chef finns möjlighet att utveckla det strategiska ledarskapet kring ledning, styrning, kommunikation, komplexitet och förändringsarbete.

Utöver längre utvecklingsprogram och utbildningar finns kurser i personlig utveckling. Det finns också möjlighet till stöd, utveckling och ömsesidigt lärande genom någon av stadens chefsgrupper eller genom mentorskap.