$left
$middle

Utvecklingsmöjligheter

Att du trivs på ditt jobb och får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll är viktigt för oss. Karriär kan betyda olika saker för olika personer. Det kan handla om att utvecklas i en chefsroll, att bli specialist i nuvarande roll eller till exempel prova på en ny roll. I en stor organisation som vår finns många möjligheter för dig att växa och möta nya utmaningar, att bredda eller fördjupa din kompetens.

Två personer sitter och pratar med varandra.

Att utvecklas som medarbetare

Vi vet att våra medarbetares kompetens är avgörande för våra verksamheter. Därför är det viktigt för oss att du som medarbetare utvecklas i din yrkesroll. Vår framgång bygger på att vi arbetar tillsammans och lär av varandra.

Karriärvägarna och utvecklingsmöjligheterna är många inom Malmö stad och ser olika ut för olika yrkesgrupper. Att Malmö stad är en stor arbetsgivare innebär möjligheter för dig att växa i din yrkesroll. För flera av våra yrkeskategorier finns det möjlighet att utvecklas som specialist inom ett område som särskilt intresserar dig. Hos oss kan du byta jobb, eller till och med yrke– utan att byta arbetsgivare.

Att utvecklas som chef

Att vara chef i Malmö stad är ett viktigt, spännande och utvecklande arbete. Uppdraget är komplext och mångfacetterat. Det kräver stor lyhördhet, reflektionsförmåga och en perspektivmedvetenhet. Uppdraget kan vara svårt men lärorikt och som chef är man inte ensam. I staden finns stödfunktioner som finns till för att underlätta ditt chefsuppdrag så att du kan fokusera på dina medarbetare och ert uppdrag. Du har också stöd i dina chefskollegor, i din ledningsgrupp och i din förvaltning. I Malmö stad har vi ca 1500 chefer som en gång om året samlas för en gemensam ledarkspasdag och nätverkande. Det finns även en mängd andra forum där du får utbyte av chefskollegor i liknande verksamheter och olika.

Utvecklingsprogram för framtida ledare

En karriärväg är att ta ett chefsansvar. För medarbetare som vill vara med och aktivt driva utvecklingen i Malmö stad genom ett framtida chefs- eller ledarskap finns utvecklingsprogrammet Framtida ledare. Programmet är en av flera vägar till chefs- och ledarrollen i Malmö stad.

Målsättningen med programmet är att ge framtida chefer en plattform och verktyg för att utveckla sitt ledarskap, och för att utveckla kombinationen av ett gott ledarskap och uppdraget som chef i Malmö stad.

Ledarskapsutveckling, chefsgrupper och mentorskap

I Malmö stad vill vi attrahera, behålla och utveckla chefer. Därför genomför vi kontinuerligt utbildningar och utvecklingsprogram för chefer på olika nivåer. Genom dem får du möjlighet att utveckla din förmågan att leda medarbetare, men även dig själv och den verksamhet du har ansvar för.

För dig som erfaren chef finns möjlighet att utveckla det strategiska ledarskapet kring ledning, styrning, kommunikation, komplexitet och förändringsarbete.

Utöver längre utvecklingsprogram och utbildningar finns kurser i personlig utveckling. Det finns också möjlighet till stöd, utveckling och ömsesidigt lärande genom någon av stadens chefsgrupper eller genom mentorskap.

sv